Back to top

Els professionals del vehicle elèctric es gesten a Tarragona

La mobilitat elèctrica intenta guanyar presència al país i les ciutats fan mans i mànigues per estar a l'altura. Però, què passa amb els professionals de la mecànica? Aquest juny, sortirà la primera promoció d'estudiants del màster del vehicle elèctrics de la Universitat Rovira i Virgili. Hem parlat amb ells sobre el futur laboral que preveuen en aquest camp.
mobilitat elèctrica

Dinou estudiants matriculats a la Universitat Rovira i Virgili opten a convertir-se en els futurs professionals de la mobilitat elèctrica. Formen part de la primera promoció del màster del vehicle elèctric, únic a tot l'Estat. De fet, només existeixen uns estudis similars, un postgrau de la Universitat Pompeu Fabra centrat en l'Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. Però la universitat tarragonina destaca per ser pionera en aquesta modalitat a tot Espanya.

Un àmbit que segons els experts, requerirà mà d'obra preparada no només per arreglar els cotxes, sinó també per dissenyar-los i programar-los. Així ho assegura el coordinador del màster, Hugo Valderrama, qui apunta que en el futur, veurem cada cop més professionals amb corbata que dissenyen cotxes des de despatxos, a través de programacions i càlculs.

Existeixen diferents perfils entre els integrants d'aquests estudis superiors, però predominen aquells que o bé han acabat una enginyeria i volen seguir la seva formació amb aquesta especialització i altres que ja estan treballant al sector de l'automoció i busquen reciclar els seus coneixements i ampliar-los, amb la possibilitat de ser promocionats a la companyia. És el cas d'en Josep Guasch, qui recentment ha acabat el grau en Electrònica Industrial i Automàtica i vol ampliar els seus horitzons formatius, o bé l'Albert Gómez, actual professor de cicle d'automoció a un institut barceloní que ha apostat per reciclar els seus coneixements i oferir-los al seu alumnat posteriorment.

Independentment de la seva situació, des de la universitat no tenen dubtes que el màster dóna un plus a les seves candidatures laborals en diferents àmbits professionals. Segons Valderrama, les empreses més interessades en aquests futurs professionals són les electròniques i les relacionades amb l'energia renovable. En aquest sentit, assenyala que el clúster electrònic del camp de Tarragona és un bon mercat a tenir en compte, que pot nodrir-se d'aquests perfils a curt i llarg termini.

Ara bé, els estudiants tenen clar que el futur de la mobilitat no passa exclusivament pel factor elèctric. Ho explica Gómez, que puntualitza que hi ha elements de la mecànica tradicional que no desapareixeran mai, com és el cas de les transmissions o els eixos. Però insisteix en la necessitat de tenir clar que els cotxes, cada cop més, dependran dels elements electrònics en el seu conjunt.

En aquest context, és necessari ser conscients del conjunt de desafiaments que envolten la mobilitat elèctrica. Valderrama n'assenyala tres: la millora de les xarxes de distribució de l'energia elèctrica, l'augment de punts de recàrrega elèctrica i la millora de les xarxes de comunicació.

El màster, d'un any de durada i semipresencial, se centra en coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l'electrònica de potència, enginyeria de control, regulació automàtica i sistemes de comunicacions d'electrònica digital. Tot plegat pensat perquè els professionals que aconsegueixin treure's tots els crèdits puguin donar resposta als reptes que es plantegin en el món dels vehicles elèctrics.

Paraules clau:

Notícies relacionades