Back to top

Els propers carrers de Reus on es millorarà l'asfalt

L'Ajuntament ja ha aprovat el projecte de l'anualitat 2022 i està tramitant aprovar el de l'anualitat 2023. Els dos projectes preveuen inversions per un import de 400.000 euros

L'Ajuntament de Reus avança en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, i ja té definits els carrers en els quals s'executaran obres de millora de l'asfaltatge en els propers mesos. Actualment, ja ha aprovat de manera inicial el "projecte de reforç i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos carrers de Reus de l'anualitat 2022", i tramita per aprovar ben aviat la de l'anualitat 2023. Els dos projectes preveuen inversions per un import de 400.000 euros i la previsió és iniciar les obres a finals d'enguany.

Els carrers inclosos en l'anualitat 2022 que seran objecte de millora del paviment són: 

 • Av. Jocs Olímpics
 • Carrer del Roser (entre Vilallonga i Muralla)
 • Carrer Benidorm (entre Miami i Peníscola)
 • Carrer de Castellvell (entre Passeig Mata i Tívoli)
 • Carrer Miami (entre avinguda Pere el Cerimoniós i avinguda de Sant Bernat Calbó)

El pressupost base de licitació del contracte d'obres serà de 199.309,65 euros (IVA inclòs).

Anualitat 2023

El projecte relatiu a l'anualitat 2023, que està en tràmit a punt de ser aprovat, inclou com a carrers on actuar els següents:

 • Rotonda la Pastoreta
 • Carrer de Misericòrdia (entre places Pastoreta i Hèrcules)
 • Carrer de Jaume I (entre plaça d’Hèrcules i Pere el Cerimoniós)

El pressupost base de licitació de 199.952,00 euros (IVA inclòs).

Aquests dos paquets d'inversions formen part dels contractes per desplegar les dues darreres anualitats dels plans directors de manteniment de la via pública, que suposaran una inversió d'1,3 milions d'euros, amb actuacions en:

 • Voreres i passos de vianants.
 • Mobiliari urbà i jocs infantils.
 • Enllumenat públic.
 • Jardineria.
 • Fonts ornamentals i de boca.

Paraules clau:

Notícies relacionades