Back to top

Els protestants i Testimonis de Jehovà demanen consens vers els centres de culte

MARIA LUCEA

Més enllà de la comunitat musulmana a Reus també hi conviuen altres col•lectius religiosos i hem volgut conèixer les seves opinions sobre la prorrogació per obrir nous centres de culte a la ciutat.

Els Testimonis de Jehovà i els protestants no es veuen afectats per aquest aplaçament però esperen que tot es pugui resoldre de la millor manera possible respectant la diversitat religiosa.