Back to top

Els suplents podran ser enviats a meses d'altres col·legis electorals

A Reus ja son 1158 persones que han presentat un escrit per tal de no formar part de les meses electorals el próxim 14F

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha actualitzat la xifra de persones de diferents municipis que per diversos motius els impedeixen formar part de les meses electorals que se celebraran aquest pròxim 14 de febrer. A la zona electoral de  Reus, concretament ja són 1158 persones les que han presentat un escrit amb la documentació pertinent per tal d'excusar-se del càrrec.

La possibilitat que un nombre significatiu de membres de les meses finalment no assisteixi pot generar problemes a l'hora de constituir les meses electorals.

Com es cobriran les baixes?

Davant aquesta situació, les diverses juntes provincials han unificat els criteris que s'aplicaran per tal de cobrir les possibles vacants.

Si el president no acudeix, se'l substituirà pel seu primer suplent i en el cas que aquest també falti, la presidència l'ocuparia el segon suplent , el primer vocal o el segon vocal per aquest ordre.

Els suplents podran ser enviats a altres col·legis

Els vocals que no assisteixin també seran substituïts pels suplents corresponents o, si no pot ser, pels primers electors que es presentin al col·legi electoral. En aquest cas es tindrà en compte aspectes com l'edat, la salut o altres situacions personals que poguessin excusar-los.

La Junta Electoral també autoritzarà que els suplents o electors necessaris siguin enviats a altres meses de la zona fins a les 10 h, encara que no estiguin al mateix col·legi electoral. No obstant això, a l'hora de situar els nous membres es tindrà en compte el municipi de residència de tots ells.

Votar dimarts com a darrera opció

Si tot i això fos impossible formar una mesa electoral a les 10:00 h, la Junta Electoral de Zona convocarà la nova votació en aquella mesa en els dos dies següents i nomenaria immediatament els membres d'aquesta.

Paraules clau:

Notícies relacionades