Back to top

Enjardinament de les dues noves rotondes de Blancafort i Aigüesverds

COmencen els treballs d'enjardinament de les dues noves rotondes construïdes a l'avinguda de Cambrils, l'antiga carretera de Misericòrdia

L'Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana el treballs d'enjardinament de les dues noves rotondes construïdes a l'avinguda de Cambrils, l'antiga carretera de Misericòrdia, per facilitar l’entrada i la sortida de vehicles a les urbanitzacions de Blancafort i Aigüesverds. Per acord entre les dues administracions, les obres viàries van anar a càrrec de la Generalitat, mentre que l'enjardinament interior i el posterior manteniment de la jardineria van a càrrec de l'Ajuntament.

Inicialment s'hi va fer una primera actuació de plantació d’arbrat i arbustives grans. Ara, l'enjardinament de l’interior de les dues rotondes es completa, amb una franja exterior de 5 metres de graves per facilitar la visualització del transit rodat, i a l’interior restant s'hi col·loca planta vivaç autòctona

Paraules clau:

Notícies relacionades