Back to top

ENQUESTA | Inicies les converses amb els desconeguts en català?

Al Camp de Tarragona un 82'4% el sap parlar, però només un 27'9% inicia la conversa en català.

Segons les xifres recollides en l'enquesta d'usos lingüístics de la població al camp de Tarragona un 94'4 % de la ciutadania entén el català i un 82'4% el sap parlar, però només un 27'9% inicia la conversa en català, i la xifra disminueix a 13'4% si l'altra persona no continua en català

Paraules clau:

Notícies relacionades