Back to top

Estètica oncològica: com fer més digerible el tractament de càncer

Una de les conseqüencies inevitables en tractaments de quimioteràpia és la caiguda del cabell. Per fer més digerible tot el tractament hi ha qui es deixa ajudar per assessors d'imatge com la Maite Cotano. La qüestió és positivitzar la malaltia. Hem conegut dues de les seves clientes que ens han explicat com han viscut el procés.