Back to top

FCC demana l'exclusió de Valoriza del concurs de la brossa de Reus

Aquest dilluns el plenari aprovarà l'adjudicació del nou contracte a l'UTE Valorza-Romero Polo. L'empresa que ha perdut, Fomento de Construcciones y Contratas, ha llençat una petició a la desesperada.

Fomento de Construcciones y Contratas no cedirà, i és el que es veu després del seu darrer moviment. Segons ha pogut saber Canal Reus, l'empresa que ha perdut el concurs del servei de recollida de les escombraries i neteja de la ciutat, ha presentat un escrit a la mesa de contractació de l'Ajuntament demanant que s'exclogui la proposta guanyadora, la de Valoriza-Romero Polo. 

Diuen a l'escrit que la proposta no compleix amb les condicions que marca el plec de clàusules i que hi ha irregularitats formals. Segons un dels criteris de la mesa de contractació que recull l'escrit de FCC, "No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les" i l'empresa considera que Valoriza ha incomplert aquests paràmetres. 

Per tot plegat reclamen que s'exlogui la UTE guanyadora del concurs o que es puntuï amb 0 punts un dels criteris en els quals, segons Fomento, Valoriza no hauria presentat tota la documentació. 

El ple ho aprovarà de totes maneres

Si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, aquesta tarda el ple de l'Ajuntament de Reus aprovarà definitivament l'adjudicació del nou contracte de la brossa. El govern de Reus farà bona la majoria sòlida d'aquest mandat per tirar endavant amb el contracte més important de la ciutat. Fonts del govern asseguren que aquesta carta no tindrà afectació al ple d'aquest dilluns. Ara bé, s'albira que la batalla pel contracte de la brossa a Reus pot allargar-se encara mesos

L'oposició en bloc hi votarà en contra perquè no estan d'acord amb com s'ha redactat el plec de clàusules. Consideren que no se solucionaran les necessitats de la ciutadania i que els treballadors poden veure com se'ls retallen les condicions laborals.

Paraules clau: