Back to top

El GEPEC presenta al·legacions al Pla Parcial del Camí del Roquís de Reus

Denuncien la pèrdua de sòl agrari en detriment de sòl industrial, en un espai que afectaria a almenys tres veïns.

L'entitat ecologista considera que el Pla Parcial Urbanístic del sector C6-Camí del Roquís presentat "no compleix amb la normativa vigent ni aporta beneficis a la ciutat". Una vegada han examinat tant la memòria presentada per l’empresa promotora com el Document Ambiental Estratègic que l’acompanya, han decidit presentar al·legació al respecte.

El pla en qüestió contempla la possible ampliació de les activitats de l'empresa PRECIBER SA. I per fer-ho, el membre de l'entitat, Antonio Blasco, explica que "no veiem justificat que l'empresa passi d'ocupar 4.500 metres quadrats a 55.000 quan el POUM parla de possibilitar el creixement de la indústria d'una manera econòmica viable  sostinguda en el temps".

A la vegada, destaca que "nosaltres no tenim res en contra de PRECIBER, però no ens han explicat per què és necessari una ampliació tan elevada".

Desaparició del sòl agrícola

D'altra banda, GEPEC critica que amb aquesta ampliació s'ignora el principi de convivència d'activitats i habitatges. Han demanat a l'ajuntament l'avantprojecte per poder estudiar-lo. 

També lamenten la pèrdua de biodiversitat davant del creixement del sòl industrial.


optiques visio

 

Paraules clau:

Notícies relacionades