Back to top

El Govern de Reus aprova el Pla Estratègic de Participació Ciutadana

L’objectiu del Pla és disposar d’una eina que permeti definir les prioritats de l’acció de govern en matèria de participació ciutadana.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 12 de febrer, el Pla Estratègic de Participació Ciutadana, el document que planificar les polítiques públiques que el Govern de Reus desenvoluparà durant el mandat 2019-2023, d’acord al compromís de governar amb criteris de col·laboració i de proximitat amb la ciutadania.

L’objectiu del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Reus és disposar d’una eina que permeti definir les prioritats de l’acció de govern en matèria de participació ciutadana, així com concretar i desplegar tot allò establert al nou Reglament de Participació Ciutadana, de manera planificada, integradora i cohesionada.

En aquest sentit, el pla s’emmarca en el nou Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel consistori per oferir els màxim nombre de canals i mitjans de participació possibles, fer-los més accessibles i transparents, dins d’un marc garantista, de seguretat jurídica i coresponsabilitat.

El pla contempla 4 eixos estratègics

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana és l’instrument de planificació que estableix els eixos estratègics, les línies de treball, els objectius i les accions que portarà a terme l’Ajuntament en l’àmbit de la participació ciutadana en els propers anys.

Així, el pla contempla 4 eixos estratègics, 19 línies de treball, 87 objectius i 123 accions. Els eixos són:

  • Eix 1.- Accés a la informació, transparència i retiment de comptes
  • Eix 2.- Foment de la cultura participativa i democràtica
  • Eix 3.- Instruments de participació ciutadana
  • Eix 4.- Canals i mitjans de participació ciutadana

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana no és només fruit del treball intern de la regidoria de Participació, Ciutadania i Bon Govern, sinó que en la seva elaboració s’ha tingut en compte: el procés de participació per l’elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana; el nou Reglament de Participació, el Pla d’Acció Municipal, Reus 2019-2023, i la trajectòria i experiència que la ciutat té en matèria de participació ciutadana.

Paraules clau:

Notícies relacionades