Back to top

Intercepten 18 quilos de picadura de tabac en un magatzem de Cambrils

Els enviaments intervinguts anaven adreçats a poblacions del Tarragonès, del Baix Camp i del Baix Penedès.

La Unitat Operativa de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Tarragona en col·laboració amb agents de la Patrulla Fiscal Territorial de la Guàrdia Civil de Cambrils, han intervingut 18 quilos de picadura de tabac que es trobaven en el magatzem d'una empresa de paqueteria i s'havia adquirit a través d'una plataforma digital de compravenda de productes.

Sense control sanitari

Amb motiu dels diferents serveis que estableix l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil per a la prevenció del contraban, arran de les últimes intervencions practicades en la província relacionades amb la intervenció de picadura de tabac adquirit per mètodes il·legals i sense cap tipus de control sanitari.Al magatzem d'una empresa de paqueteria s'hi van detectar diversos paquets que, per l'olor podrien contenir productes de tabac d'origen desconegut, que es van intervenir.

Els enviaments intervinguts anaven adreçats a vuit destinataris diferents, de diverses poblacions enclavades en les comarques del Tarragonès, del Baix Camp i del Baix Penedès. En tractar-se d'enviaments amb productes clandestins, es van haver de fer diferents gestions per localitzar els receptors dels enviaments.

8 persones denunciades

Després d'obrir els paquets, es va descobrir dins diverses bosses de plàstic que contenen picadura de tabac sense precintes intracomunitaris ni documentació que emparés el producte.Per aquest motiu es va formular una acta-denúncia per la Llei 12/95 de repressió del contraban, per la comercialització i circulació de gèneres estancats, contra vuit persones entre 30 i 45 anys i de diferents nacionalitats, per adquirir productes fora dels canals legals establerts.

Els productes de tabac estan sotmesos a una fiscalitat molt elevada. La seva tributació per l'impost especial dels productes de tabac i la tributació de l'IVA ocasiona un elevat frau a la Hisenda pública.

Tant l'Agència Tributària com la Guàrdia Civil adverteix els consumidors que la comercialització de tabac fora dels cursos legals establerts està prohibida, perquè no compta amb les garanties necessàries de qualitat i control als quals es troba sotmès aquest producte, i pot incrementar els riscos existents en el seu consum.

Paraules clau:

Notícies relacionades