Back to top

Internalitzar la brossa estalviaria entre 400.000 euros i 1,2 milions

JORDI OLÀRIA GRAS

L'informe sobre la municipalització del servei de recollida de brossa suposaria, sense tenir en compte possibles contingències, un estalvi d'un milió dos-cents mil euros als gairebé 11 que va suposar la concessió del 2015, que és la que s'ha utilitzat d'exemple.

Segons ha detallat avui el govern de Reus, aquest procés és complicat i, de fet, Pellicer ja va anunciar que no té cap intenció de dur-lo a terme. Per una banda cal tenir en compte que, per llei, l'Ajuntament no pot augmentar la plantilla. A més, si se subroga la plantilla que actualment duu a terme el servei, el seu conveni laboral s'ha de mantenir.

Algunes clàusules, però, podrien veure's modificades, segons el govern, a causa dels límits que estableix el dret administratiu. Per altra banda, ja sigui assumint el servei una empresa municipal o fent-ho l'Ajuntament directament, la quota d'hores anuals de jornada varien. És a dir, que per mantenir la mateixa quantitat d'hores treballades pel conjunt de la plantilla, s'haurien d'incorporar entre 11 i 21 persones, que suposa reduir l'estalvi inicial d'1,2 milions entre 300.000 i 600.000 euros.

A més, però, cal tenir en compte l'IVA. Hores d'ara aquest impost és del 10 % per a cada factura, un concepte que desapareixeria si s'internalitzés, però que en canvi s'hauria d'incorporar en les possibles inversions podent reduir l'estalvi, de nou 200.000 euros més.

El govern, però, no internalitzarà aquest servei segons ja va anunciar l'alcalde, Carles Pellicer, la setmana passada. Amb tot, asseguren que servirà per optimitzar el servei externalitzat.

Pel que fa a l'oposició PSC i Ciutadans han afirmat que tenen dubtes sobre el nou informe. Coincideixen precisament en què hi ha d'haver un control més efectiu del servei per part de l'Ajuntament. Els socialistes diuen que els costos econòmics i socials no estan recollits i que s'han d'actualitzar les clàusules perquè es produeixin un resultats beneficiosos pels ciutadans.

Des de Ciutadans també apunten que s'ha de posar l'accent en la redacció de la nova licitació per tal que el consistori tingui més poder sancionador. Pel que fa a la CUP no han volgut fer declaracions perquè en aquests moments estan valorant l'informe en comissió. Els socialistes diuen que els costos econòmics i socials no estan recollits i que s'han d'actualitzar les clàusules perquè es produeixin un resultats beneficiosos pels ciutadans.