Back to top

Inversió de més de 21,4 milions d'euros per a la gestó dels residus al Baix Camp

La inversió millorarà les dues plantes de tractament de residus: la de compostatge i la mecanicobiològica, ambdues a Botarell.

El Consell Comarcal del Baix Camp, a través de la seva empresa pública comarcal Secomsa, invertirà 21,4 milions d'euros en la millora de la gestió de residus a la comarca, amb un 98 per cent de finançament a càrrec de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) mitjançant dues subvencions.

Així, per un costat, l'ARC finançarà al 100 % les actuacions sol·licitades per l'ens comarcal, per valor de 20,6 milions d'euros, per millorar les dues plantes de tractament de residus: la de compostatge i la mecanicobiològica. 

Concretament, les actuacions previstes són les següents:

  • Ampliació i millora de la planta de tractament mecànic i biològic de la fracció resta
  • Modificació de la línia de pretractament de la fracció orgànica de la planta de compostatge
  • Remodelació i posta a punt dels tres digestors de la planta de digestió anaeròbia.

Projecte pilot

Per altra banda, l'ARC ha atorgat al Consell Comarcal del Baix Camp una subvenció per finançar el 50% del projecte pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals, i més concretament 425.950,67 euros. El projecte té una despesa elegible de 851.901,34 euros.

Aquest projecte s'emmarca en la implantació, de forma pilot, de sistemes de recollida selectiva basats en el pagament per generació de residus, amb l'objectiu de millorar els percentatges de recollida selectiva i complir amb els compromisos mediambientals europeus 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.


optiques visio

Paraules clau:

Notícies relacionades