Back to top

Ja es coneixen les propostes ciutadanes que s'incorporaran al PAM

Finalitza el període de votacions per escollir les propostes ciutadanes que s'inclouran al Pla d'Acció Municipal 2023-2027

Prop de 200 persones han votat les propostes del Pla d'Acció Municipal 2023-2027 elaborades per la ciutadania a través dels tallers organitzats per la regidoria de Participació. De la vintena de propostes finalistes n'han sortit escollides sis. Dues relacionades amb les persones com a eix central de la ciutat, dues en l'àmbit de la ciència, innovació i creixement econòmic, que han passat directament perquè només n'havien quedat dues de finalistes, i dues més en referència a la ciutat verda i sostenible.

Propostes escollides

Les propostes que han rebut més suports i passaran directament al Pla d'Acció Municipal 2023-2027 són:

Eix 1: “Escolta activa: les persones al centre”

  • Fomentar l'ajuda mútua entre la ciutadania: 97
  • Crear un protocol que garanteixi la tramitació i resposta a les queixes i suggeriments realitzats per part de la ciutadania a través dels canals ofici: 56

Eix 2: “Ciència, innovació i creixement econòmic”

  • Potenciar el tractament integral de suport al mosaic agrari de la ciutat Àmbit global                                         
  • Facilitar que Reus pugui ser seu de l'MBA de la Universitat Rovira i Virgili i el Diploma de Lideratge

Eix 3: “Ciutat verda i sostenible”

  • Promoure amb les administracions competents una millora del transport públic que connecti Reus amb l'estació de l'AVE: 83
  • Fer una anàlisi de la visibilitat dels diferents passos de vianants de la ciutat per tal de poder millorar la seguretat: 53

Paraules clau:

Notícies relacionades