Back to top

La bicicleta compartida a Reus serà una realitat al juny del 2023

El projecte està dividit en diferents fases i tindrà un cost de més de 2 milions d'euros finançats, en gran part, als fons Next Generation

El sistema públic de bicicletes compartides de Reus serà una realitat el juny del 2023. L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte per a la implantació d'un sistema públic de bicicletes compartides a la ciutat. Aquesta fixa un pressupost de 2.201.595 euros (IVA inclòs) amb una aportació de gairebé 1 milió i mig d'euros dels fons Next Generation i uns 500 mil de recursos propis.

El sistema preveu la implantació de 250 bicicletes mecàniques, amb possibilitat d'ampliació a 500 en un futur, 1.000 punts d'ancoratge i 21 estacions. Així doncs, els usuaris que estiguin adherits al sistema podran alliberar la bicicleta que vulguin fer servir mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils i retornar-la a qualsevol dels punts d'aparcament del servei. Si tot va sobre el previst, això podria ser una realitat el juny del 2023. 

De moment encara s'està duent a terme una prova pilot interna que va a càrrec dels tècnics de Reus Mobilitat i Serveis, els quals estan fent servir aquest sistema per als seus desplaçaments de feina habituals i provant els ancoratges i els prototips.

Reforma del local del servei de bicicleta compartida

L’objecte del projecte és la reforma del local situat al carrer de Joan Martell per tal d’ubicar els serveis logístics per al servei de bicicleta compartida de terme municipal de Reus. El lot surt amb un pressupost de licitació de 221.627,57 euros i fixa un termini d’execució de 3 mesos

Obra civil per a la instal·lació d’estacions i ancoratges (bases d’aparcament) per a bicicletes

El contracte surt amb un pressupost de licitació de 623.488,80 euros. El termini total de l’execució de les obres és de 9 mesos, dividit en dues fases:

  • Fase 1: 7 mesos a comptar des de l’acta de replanteig.
  • Fase 2: 9 mesos a comptar des de l’acta de replanteig.

Subministrament de bicicletes

Estació de la bicicleta compartida a l'avinguda del Carrilet

El projecte preveu posar a disposició de la ciutadania un conjunt de 500 bicicletes. L’actual contracte preveu el subministrament de les 250 primeres. La bicicleta té un disseny i colors exclusius per a la ciutat de Reus. La bicicleta és de tipus urbà, senzilla però robusta, i totalment dissenyada pel sistema públic de bicicleta compartida.

El pressupost de licitació del lot és de 222.505,42 euros i el termini màxim de subministrament és d’entre 11 i 13 mesos, a criteri del responsable del contracte.

Subministrament d’estacions i ancoratges per a bicicletes

L’actual licitació contempla l’execució de la 1a i 2a fase. Les fases 3 i 4 definides en el projecte seran objecte d’una nova licitació:

  • 1a fase: 14 estacions i 345 ancoratges
  • 2a fase: 7 estacions i 138 ancoratges

El pressupost de licitació és de 576.163,28 euros, i el termini d’execució de 14 mesos.

Subministrament del sistema informàtic de gestió del servei

El projecte defineix un sistema informàtic de gestió del servei de la bicicleta pública amb el conjunt de dispositius hardware, llicències i components software que permeten operar i gestionar el servei. El contracte té un pressupost de licitació de 557.810 euros.

Paraules clau:

Notícies relacionades