Back to top

La capitalitat cultural de Reus difon la cultura i història del poble gitano

Des d'aquest dissabte 14 d'octubre fins a final de mes a la Biblioteca Pere Anguera, situada a Mas Iglesias, es pot visitar l'exposició que porta per títol "600 Anys del poble gitano a Catalunya", programada per Reus, Capital de la Cultura.
La capitalitat cultural de Reus difon la cultura i història del poble gitano

L'exposició es pot visitar durant l'horari d'obertura d'aquest equipament: dilluns, dimecres i divendres de 16 h a 20 h, dimarts de 10 h a 20 h, dijous de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h i dissabtes de 10 h a 14 h, excepte dissabtes després de divendres festiu que es tanca.

Aquesta activitat s'emmarca en el conjunt d'accions i línies de treball recollides al Pla integral del poble gitano 2017-2020, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Una de les finalitats d'aquest Pla és la difusió i el coneixement del poble gitano i la seva cultura, com a punt bàsic del reconeixement institucional vers aquest poble. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya l'any 2001 reconeix la identitat del poble gitano i el valor de la seva cultura com a salvaguarda de la realitat històrica d'aquest poble i insta el Govern a contribuir a difondre el reconeixement de la cultura gitana i del valor d'aquesta per a la societat catalana.

L'exposició "600 Anys del poble gitano a Catalunya" reflecteix el moment històric que ha viscut i està vivint aquest col·lectiu des de fa més de sis segles i és una forma de reconèixer les aportacions que el poble gitano ha fet a Catalunya al llarg de la història.