Back to top

La Cooperativa ja té pla de viabilitat

JONATÁN SORIANO

La Cooperativa Agrícola de Cambrils ha aprovat el pla de viabilitat.

El document, que és l'eina clau en l'acord del refinançament al que es busca arribar amb els creditors, roman a l'espera que un expert independent nomenat pel Registre Mercantil de Tarragona n'informi sobre la seva idoneïtat. D'altra banda, la Cooperativa ha assegurat que la setmana vinent s'obrirà un període de quatre dies per tal que tots els afectats que hi estiguin d'acord s'adhereixin formalment a través del procediment notarial que s'obrirà. El document es basa en l'adhesió necessària, primer que tot, de com a mínim el 75% del passiu financer per tal de retornar el 40% una vegada s'hagi aixecat el preconcurs. El 32% es retornaria en un període de 10 anys i el 28% restant en un màxim de 16 anys.