Back to top

La Diputació destina nous ajuts per fomentar les activitats culturals i socials

La Diputació de Tarragona ha presentat una nova línia d'ajuts per al sector de la cultura, però també de l'àmbit social. Tot plegat perquè ajuntaments, empreses i entitats tornin a impulsar la creació d'activitats i esdeveniments de cara a aquest 2021.

Impulsar i fomentar les activitats culturals i socials. Amb aquest objectiu la Diputació de Tarragona ha presentat aquest dimarts, 8 de juny, els nous ajuts destinats a reactivar l'activitat del sector al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb un import de 7,8 milions d'euros

Una inversió total de 7.816.000 euros

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacat la importància d'aquests ajuts en la reactivació cultural de la demarcació, perquè, segons assegura, "representen un suport clar, explícit i directe a un dels sectors econòmics que més ha patit les conseqüències de la Covid-19.

En aquest sentit, contribuiran a la reactivació de la producció de continguts culturals i, consegüentment, a la recuperació econòmica de les nostres comarques en aquests temps encara convulsos". 

Convocatòries dirigides a l'àmbit públic i privat

Des de la Diputació de Tarragona també destaquen la diversitat d'àmbits culturals i socials que es poden acollir als ajuts. I és que ho poden fer des dels ajuntaments, fins a entitats culturals, socials i esportives, passant pels professionals autònoms i les microempreses.

Per la seva banda, el diputat de l'àrea de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia, ha fet èmfasi en l'increment de les inversions per a la cultura des del 2019 fins a l'actualitat: "Hem passat de 5,6M€ als 7,8M€ actuals".

Els ajuts

  • Per a ajuntaments i EMD per a la contractació de les activitats incloses al catàleg de programacions culturals (eCatàleg), amb una dotació total d'1.500.000€. L'e-catàleg és un servei que la Diputació posa a disposició del món local per tal potenciar el dinamisme i la creativitat cultural de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. L'e-catàleg dona la possibilitat als ajuntaments de conèixer, contactar i contractar els grups artístics i culturals de casa nostra. És a dir, facilita a les administracions locals la generació d’activitat i, per tant, les converteix en agents impulsors del territori. Actualment, l'ecatàleg compta actualment amb 1.794 grups inscrits de disciplines artístiques diverses: música, dansa, circ, teatre..., tots del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès. En un any normal, els ajuntaments contracten, en conjunt, unes 1.000 actuacions mitjançant l'e-catàleg. L'any passat, les contractacions es van reduir a la meitat a causa de la pandèmia.
  • Per als ajuntaments i EMD per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la ciutadania, de caràcter singular, amb un import total màxim de 2.000.000€. L’import màxim de subvenció per cada municipi és de 20.000€. S'inclouen totes les activitats d'interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari (en queden excloses les activitats pròpies de festes majors o derivades de les celebracions nadalenques, Sant Jordi...).
  • Per a entitats o persones per a activitats culturals o d'interès ciutadà. També són objecte de subvenció les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i urgents en la seva realització i les que corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de la programació habitual, a les quals el sol·licitant no pugui fer front amb el pressupost anual de què disposa. La dotació total és d'1.200.000€ (la quantia individualitzada de la subvenció és de 10.000€).
  • Per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural, amb una dotació total de 950.000€. S’adrecen a autònoms i a micro-empreses de fins a 10 treballadors i que no facturin més de 500.000€ anuals. La seva activitat principal ha de pertànyer al sector cultural de la demarcació de Tarragona per a la realització dels projectes propis de la seva activitat i/o ajuts a la producció.
  • Per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2021. Amb una dotació total de 136.000€. Són subvencionables les publicacions de qualsevol gènere literari, còmic i obres il·lustrades, llibres per públic infantil i juvenil, llibres de caire humanístic o científic, d’autors de la demarcació de Tarragona o editades a la demarcació i/o de temàtica referida a les comarques tarragonines.
  • Per a escoles de música, de dansa i escoles d'art i disseny municipals, amb la finalitat de contribuir al finançament parcial de les despeses de funcionament dels centres, incloses les derivades de la incidència de la crisi sanitària de la COVID 19. Dotació total: 900.000€.
  • Per a centres privats d'ensenyament especial, destinades a finançar l’assistència a activitats extraescolars i complementàries de l'alumnat en règim d’escolarització no compartida que ho necessiti. La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 130.000€.
  • Per a entitats esportives, per activitats esportives de caràcter singular que tinguin lloc a la pròpia demarcació amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la cohesió social i la inclusió de persones i col·lectius més vulnerables de la població i en risc d’exclusió. Quantia total màxima de les subvencions convocades: 500.000€. Es podrà arribar a subvencionar fins al 90% del pressupost de l'acció, amb un import màxim de subvenció de 10.000€.
  • Per a entitats i fundacions de caràcter social que realitzin activitats a la demarcació de Tarragona, a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població. Amb una dotació total de 500.000€. Aquesta convocatòria detalla com a subvencionables les actuacions que dins l’àmbit d’acció social, serveis socials bàsics i prestacions d’urgència social es facin en interès dels ciutadans de la demarcació. També inclou els projectes que promouen la inserció social i/o laboral de persones o col·lectius amb discapacitat, diversitat funcional, o en risc d’exclusió social, que contribueixin a reduir les desigualtats i els que promouen la cohesió i inclusió social a la demarcació.

Paraules clau:

Notícies relacionades