Back to top

La FECAM demana canviar la taxació del clavegueram a Belianes

L'entitat afirma sentir-se enganyada i troba desproporcionat que Comaigua estigui cobrant a les empreses per metre quadrat de claveguera i no per l'aigua consumida. Aquest model de cobrament també l'apliquen altres empreses, com ara Aigües de Reus
Naus del polígon de Belianes, a Cambrils

Pagar només per l'aigua consumida. Aquesta és la reivindicació en què es concentra ara la Federació d'Empresaris de Cambrils, la FECAM. L'entitat assegura sentir-se enganyada i troba desproporcionat que l'empresa que gestiona el cicle de l'aigua a Cambrils, Comaigua, cobri a les empreses pel metre quadrat de xarxa de clavegueram utilitzat i no pel consum d'aigua. "El manteniment de la claveguera s'entén que és per l'ús que se li dóna de l'aigua. El que no pot ser és que es pagui quatre vegades més de manteniment d'aigua que de consum" remarca el president de la FECAM, Victorià Luque.

Segons el llistat de tarifes que apareix al web de Comaigua, les activitats industrials de fins a 70 metres quadrats ubicades al polígon Belianes es divideixen en tres subgrups a l'hora de pagar el clavegueram. D'una banda, les que es dediquen a vendre al detall, que paguen 5,50 euros per unitat de consum al trimestre. D'altra, les de la venda a l'engròs, que paguen la unitat de consum trimestral a 16,52 euros. Mateix preu que té fixat la tercera categoria, corresponent a les indústries diverses. En el cas de sobrepassar els 70 metres quadrats de superfície, la taxació específica per a Belianes desapareix i s'engloba tot en ús industrial, pagant les activitats de venda al detall 7,24 euros la unitat de consum al trimestre per cada excés dels 70 metres quadrats, i les de venda a l'engròs 21,74 euros.

Unes tarifes que s'han de sumar a la taxa fixa de drets de connexió a la xarxa de clavegueram, que en el cas d'activitats industrials a l'exterior del casc urbà del municipi és de 68 cèntims d'euro per metre quadrat. Càlculs que des de la federació consideren "incoherents", donats els casos de propietaris de naus i equipaments que, amb un consum moderat d'aigua, acaben rebent una factura inflada pels metres de clavegueram que els hi toquen per superfície ocupada. Per exemple, un dels propietaris instal·lats al polígon assegura haver pagat més de 82 euros de clavegueram per 93 dies de consum.

Comaigua, participada en un 51% per l'empresa comarcal Secomsa i en un 49% per la privada Sorea, no és l'única companyia del territori que aplica aquest model de taxació. En el cas d'Aigües de Reus, els drets de connexió al clavegueram de les activitats industrials dedicades tant a l'obra civil com a l'obra mecànica es divideixen en superfícies comercials, des de les més petites, de 500 metres quadrats, que paguen 2.562,89 euros l'any, fins a les que superen els 2.000 metres quadrats, que pagaran aquest 2017 4.855,01 euros.

Paraules clau: