Back to top

La Generalitat subhasta un habitatge a Reus que va quedar sense hereus

El preu de sortida de l'immoble és de 221.700,00 € i el tipus d'ús és comercial o habitatge

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat ha convocat la subhasta pública d’un total de 36 immobles d'arreu de Catalunya procedents d’herències intestades. Un d'ells és l'habitatge situat al carrer Ample de Reus, concretament, el número 35. El preu de sortida de l'immoble és de 221.700,00 € i el tipus d'ús és comercial o habitatge. 

Herències intestades

Quan una persona mor sense cap hereu testamentari o parets per consanguinitat, la Generalitat de Catalunya adquireix les propietats de la persona difunta. 

Participar en la subhasta

Els interessats a licitar per algun dels lots de la subhasta, tenen temps fins al pròxim 25 d’octubre per presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. La Subhasta es farà l’1 de desembre del 2022, a les 12 h, en un acte obert al públic a la seu del Departament d’Economia i Hisenda, on s’efectuarà l’obertura dels sobres econòmics i els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.

La Direcció General del Patrimoni ha habilitat un telèfon d’informació i una adreça de correu electrònic per a les persones interessades a visitar algun dels immobles que estan a la venda. A més, les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Per participar en la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Hisenda, l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble.

Paraules clau:

Notícies relacionades