Back to top

La Guàrdia Urbana aixeca més de 200 actes per molèsties per sorolls

El 70% d'aquestes actes han estat a l'interior dels domicilis.

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat aquest 2020 un total e 214 actes per incompliment de l’Ordenança de Civisme i generar sorolls que causen molèsties als veïns.

El  70% de les actes (151) s’han aixecat per sorolls i molèsties a l’interior de domicilis. La resta, 63, per incidents d’incivisme a la via pública. El règim sancionador regulat en l’Ordenança de Civisme defineix com a infracció lleu les activitats que no respectin el descans del veïnat; i preveu sancions de fins a 600 euros.

Política de proximitat del cos

L’actuació de la Guàrdia Urbana s’emmarca en la política de proximitat del cos i en l’objectiu de treballar per aconseguir la convivència pacífica i cívica de la ciutadania. En aquest sentit, més enllà de la resposta immediata davant els actes d’incivisme, la Guàrdia Urbana incideix en els conflictes comunitaris i veïnals a través de la mediació.

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes treballa per la prevenció dels conflictes socials i la seguretat ciutadana a través de la promoció del civisme i la convivència. Els seus objectius són la resolució de problemàtiques mitjançant la mediació entre les parts, restablir vincles i millorar la convivència ciutadana.

La unitat gestiona uns 200 casos cada any, la gran majoria dels quals són conflictes comunitaris (comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària).

L’Ordenança de Civisme de Reus dedica íntegrament el capítol XI a les molèsties per sorolls. I en aquest sentit, l’article 24.1 diu: “Tota persona té l'obligació de respectar el descans del veïnat i evitar fer sorolls que alterin la convivència, independentment de l'hora del dia, però especialment en horari nocturn”.

Paraules clau:

Notícies relacionades