Back to top

La indústria i el turisme de proximitat com a recanvi de les nuclears

La Generalitat està preparant una transició nuclear per revertir l'impacte socioeconòmic del tancament de les centrals, apostant per la indústria i el turisme de proximitat com a pal de paller.

Generar una economia alternativa per suplir el tancament de les Centrals Nuclears. Aquest és l'objectiu del nou fons de transició nuclear, que aportarà 24 milions d'euros anuals a través de l'impost de la Generalitat sobre les instal·lacions nuclears. Uns diners que s'utilitzaran per reduir l'impacte econòmic i social que provocarà el tancament de les centrals, amb la indústria i el turisme de proximitat com a punts clau
 
Els diners els gestionaran els cinc Consells Comarcals afectats, és a dir, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Terra Alta i Priorat, i també les entitats socioeconòmiques del territori. El fons s'ha d'aprovar a finals de desembre, però fins el primer de gener del 2023 no es disposarà del líquid econòmic
 
Tot plegat ha estat ben rebut pels presidents dels Consells Comarcals, que asseguren que amb fons el territori en surt beneficiat

Paraules clau:

Notícies relacionades