Back to top

La mascareta, un obstacle per al dia a dia de la comunitat sorda

Ara, que l'ús de la mascareta no és obligatori ni a exteriors ni a una gran part d'interiors, el seu dia a dia torna a una normalitat que continua sent bastant invisible per als oïdors

La comunitat sorda, sobretot la gent adulta, que no tenen tan integrat l’ús d’audiòfons i implants coclears com els joves, ha de recórrer a l’ajut d’intèrprets de llengua de signes perquè els acompanyin, per exemple, a anar al metge, a fer tràmits administratius o a gestionar assumptes bancaris. No obstant això, han de fer front als obstacles i senyals auditius que hi ha en la societat actual i a una immensa majoria de persones oients que no coneixen la llengua de signes. Una llengua que no s’ensenya a les aules i, si s’impartís, els facilitaria el seu dia a dia.

"La mascareta ens ha privat de la comunicació", apunta Octavi Mauri, sord profund i membre de l'Associació de Sords de Cambrils, qui afegeix que "en alguns casos en què no es podia treure la mascareta recorríem al text". Lourdes Casas, sorda profunda, expressa que "seria molt bo que tothom conegués la llengua de signes" perquè no tindrien problemes per comunicar-se.

gent amb sordesa

Realitat invisible

Es tracta d’una comunitat petita i que, per tant, moltes vegades queda invisible a ulls de la resta. Experiències principalment auditives, com ara el fet de viure la música en directe, els suposa haver-la de gaudir d'acord amb les vibracions que l’elevat volum els fa sentir dins del cos, o també, a través de l’ambient que s’hi genera en concentracions d’aquest tipus.

Malgrat que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, tant a exteriors com a la major part d’interiors, ja no és vigent, i això és una bona notícia per al col·lectiu, encara queda camí per recórrer per a assolir una integració social plena de les persones amb sordesa

Paraules clau:

Notícies relacionades