Back to top

La nostra llar és segura?

Consells i recomanacions per tal d’assolir una defensa apropiada a la nostra llar

La seguretat residencial 

Contràriament al que pot semblar, la seguretat residencial ha de ser diferent i personalitzada funció de les característiques de la residència. 

No seran necessàries les mateixes mesures en un habitatge en alçada que en un habitatge unifamiliar, de la mateixa manera que no tindrà els mateixos requisits una morada que una altra en que tingui lloc una activitat professional.

Per tal d’assolir una defensa apropiada, recomanem complir un ordre concret d’actuació:  

Ordre d'actuació

  1. Avaluació: Consistent en captació d’informació sobre l’habitatge i de les persones que hi habiten, l’ús que es fa del mateix i els possibles riscos. 
  2. Diagnosi: Permet establir els aspectes a protegir tenint en compte l’impacte i conseqüències que davant d’un possible robatori pugui tenir en cada família (aspectes emocionals o patrimoni). 
  3. Disseny: és la definició de les mesures a implantar en funció dels anteriors punts, tenint com a objectiu la protecció òptima i deixant que el client final decideixi els riscos que vol, o no, prendre. 
  4. Implantació: Instal·lació dels elements que finalment seran instal·lats a l’habitatge / negoci d’acord amb el disseny establert. Hem de recordar que una correcta instal·lació es tan important com la qualitat dels elements a instal·lar ja que el seu bon funcionament dependrà directament d’aquesta.
  5. Manteniment: Es fàcil entendre que gairebé totes les coses necessiten un manteniment professional per oferir un bon rendiment i evitar possibles incidències i falles en el sistema que podrien repercutir negativament en el conjunt de la nostra seguretat. 
     

Hàbits de seguretat

alarma

La importància de tenir bons hàbits de seguretat en el dia a dia és enorme. Algunes recomanacions bàsiques però que no sempre es fa, és tancar la casa amb clau i activar l’alarma sempre que sortim. Aquests serien els hàbits mínims indispensables entre molts d’altres.

Disposar d'elements que aportin una veritable seguretat 

Pany Seguretat

Els elements de seguretat instal·lats han de complir les corresponents normatives i, els elements en que es necessari han de ser certificats, d’aquesta manera evitarem la publicitat fraudulenta que acompanya a certs productes quan en realitat no aporten les característiques que anuncien.

Instal·ladors de confiança

La seguretat es un procés de confiança mútua i per tant és molt important que la empresa en la que confies la seguretat de la teva llar disposi d’un local físic, es trobi vinculada a un gremi de serrallers (en cas de la seguretat física). A fi de comptes serà aquesta empresa la que instal·larà els sistemes que defensaran la teva propietat.

Des de Grupo VTS, empresa acreditada en “Genoma del Robo”, oferim el servei d’avaluació i diagnosi de forma gratuïta durant aquest any 2021 a la ciutat de Reus. 

grupo vts

 

 

 

Paraules clau:

Notícies relacionades