Back to top

La població estrangera al Baix Camp augmenta un 6'7% durant el 2019

32.536 persones,un 16'8% de la població del Baix Camp, són de nacionalitat estrangera

L'IDESCAT, l' l’Institut d’Estadística de Catalunya, ha publicat les dades referents a la població estrangera resident a Catalunya el 2020 .La població estrangera resident al Baix Camp és de  32.536 persones, el que suposa un 16'8% del total de la població de la comarca, una dada lleugerament superior a la mitjana catalana (16'2%) i suposa un augment del 6'7% respecte a les dades del Baix Camp del 2019.

Principals nacionalitats de la comarca

Marroc i Romania encapçalen el rànquing dels països amb més població estrangera present al Baix Camp

Baix Camp    
  Població del país % Població estrangera de la comarca
     
Marroc 11.118 34,2
Romania 4.402 13,5
Colòmbia 1.470 4,5
Itàlia 1.108 3,4
Rússia 1.057 3,3
Resta de països 13.381 41,1
     
Total 32.536 100,0

Catalunya

estrangera

La població estrangera resident a Catalunya és d'1.260.619 persones a 1 de gener de 2020 i representa el 16,2% de la població catalana. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), aquest és el valor més elevat registrat a Catalunya, després que el 2010 s’arribés a 1.198.538 estrangers, que representaven el 16,0% de la població.

El nombre d'estrangers s'ha incrementat en 101.192 persones en relació amb un any enrere, xifra que representa un augment d’un 8,7%.

Paraules clau:

Notícies relacionades