Back to top

La recàrrega de l'aqüífer del Baix Camp, seleccionat pel Programa LIFE 2020 de la UE

És l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de manera exclusiva, al medi ambient. El seu objectiu general és contribuir al desenvolupament sostenible.

Comaigua lidera, amb la col·laboració d’altres Entitats, un projecte per a la recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp, seleccionat en la primera fase del programa Life 2020 de la Unió Europea.

La comarca del Baix Camp disposa d’un aqüífer subterrani que coincideix en la seva majoria amb el límit comarcal, i aquest, es troba en una situació d’escassetat d'aigua des dels anys 70.

Dèficit hídric de l'aqüífer

Segons estudis realitzats, la problemàtica principal és a causa del dèficit hídric provocat per una extracció intensa d’aigües subterrànies i en conseqüència, la posterior intrusió salina a l’aqüífer a causa de la seva proximitat a la línia de costa.

En els darrers anys, a causa del canvi climàtic, també s’està observant una alteració de la pluviometria, i per tant, de l’aprofitament de l’aigua.

Els principals usos i activitats de consums a la Comarca, a banda del consum de la població resident, són per un augment de la demanda d’aigua a l’estiu a causa de la població de segones residències i turístiques que sumades a les necessitats del sector agrícola, posa de manifest la necessitat de regeneració d’aigua tractada, no només per a preservar l’aqüífer, sinó per anar dotant de fonts alternatives incrementant la resiliència del sistema d’abastament.

Projecte REMAR, tecnologia sostenible

El projecte REMAR proposa utilitzar una tecnologia natural per a recarregar l’aqüífer del Baix Camp amb aigua tractada a l’EDAR de Cambrils per tal de reduir l’escassetat d'aigua, una problemàtica global però especialment accentuada als països mediterranis.

Es projecta una solució natural i respectuosa amb el medi ambient, segura i eficient per a l’aprofitament de l’aigua una vegada ha estat tractada en tot el seu cicle integral i, amb les corresponents garanties, es pugui retornar al medi de forma localitzada millorant així l’estat hídric de laqüífer.

El projecte inicial consisteix en una prova pilot per a la recàrrega d’aproximadament el 10% del dèficit hídric anual de l’aqüífer i, ampliar aquest volum si els resultats són favorables tant a l’EDAR de Cambrils, com en altres punts estratègics de la Comarca on Comaigua presta el servei.

Paraules clau:

Notícies relacionades