Back to top

La recollida de brossa porta a porta arriba a Reus

Aquest sistema implica realitzar una bona separació dels residus en origen de totes les fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta.

L’Ajuntament de Reus inicia una prova pilot de recollida de brossa selectiva amb el sistema porta a porta a 33 domicilis situats a la zona sud de l’avinguda de Salou i l’avinguda del Morell. La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

Nom és cal treure el cubell el dia que toca i recollir-lo un cop que sigui buit. La recollida porta a porta es considera un dels sistemes més eficients per tal d’assolir bons nivells de recollida selectiva, superiors al 80%.

Aquesta solució afavoreix la separació de residus en zones amb dificultats logístiques de recollida a través del servei tradicional com són aquestes dues, amb habitatges unifamiliars i masos molt allunyats entre sí. La setmana passada es va començar a implantar el sistema a l’avinguda de Salou i a partir d’aquesta es farà a l’avinguda del Morell.

Els propietaris dels habitatges que s’inclouen en la prova pilot han rebut una carta de l’Ajuntament on se’ls informa del canvi en la recollida de brossa i se’ls està repartint casa per casa un kit que inclou un tríptic explicatiu, cubells i un magnètic amb recordatori dels dies en que es recull cada fracció. El lliurament dels kits es fa per part d’un equip d’educadors ambientals que els explica el funcionament del sistema i es posa a la seva disposició per a qualsevol dubte.

Descarrega el fulletó

Aplicable a tota la ciutat?

En aquest sentit, des del consistori remarquen que són conscients que no podran arribar a instaurar aquest mètode de forma generalitzada. El porta a porta és factible en zones d'habitatges unifamiliars o masies. És per això que des de l'Ajuntament continuen treballant per instal·lar el nou sistema de contenidors tancats, amb tarjetes personals per a poder-los utilitzar, al centre de la ciutat, on hi ha més blocs de pisos.

Funcionament i calendari de recollida

Aquest sistema implica realitzar una bona separació dels residus en origen de totes les fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta. Si es separa correctament, la fracció resta és el tipus de residus que menys es genera. En el cas de fer-ho incorrectament, el servei de neteja no recull la bossa i s’indica amb un adhesiu el motiu de la no recollida.

Per a cada tipus de fracció, la brossa s’ha de dipositar de la següent manera:

 • Orgànic: amb bossa compostable i dins del cubell marró de 20L.
 • Envasos: amb bossa de plàstic i dins del cubell blanc de 40L.
 • Paper i Cartró: sense bossa de plàstic, però sempre dins del cubell de 40L. El cartró de mides grans que no càpiga a l’interior del cubell es plega i es situa al costat del cubell.
 • Vidre: sense bossa de plàstic i sempre a l’interior del cubell blanc de 40L.
 • Resta: Amb bossa de plàstic dins del cubell blanc de 40L.
 • Tèxtil Sanitari: amb bossa de plàstic i dins del cubell gris de 30L.

Cal lliurar els residus abans de les 19h del vespre amb el cubell corresponent en l’horari el dia i fracció establert segons el calendari de recollida:

 • Dilluns. Resta i orgànica.
 • Dimarts. Envasos i tèxtil sanitari.
 • Dimecres. Orgànica i tèxtil sanitari.
 • Dijous. Vidre i tèxtil sanitari.
 • Divendres. Orgànica i paper i cartró i tèxtil sanitari
 • Dissabte. Envasos i tèxtil sanitari.

El cubell i recollida de tèxtil sanitari es fa prèvia sol·licitud i justificant la seva necessitat (persones dependents, infants, etc.). L’històric de lliurament de cada fracció i la informació relativa al servei de recollida es podrà consultar a través de l’aplicació bitPAYT.

Paraules clau:

Notícies relacionades