Back to top

La Sindicatura de Comptes també critica la contractació a l'Hospital de Reus

L'informe de l'ens fiscalitzador sobre la gestió al Sant Joan durant l'exercici del 2018 posa en dubte els 1.270 contractes temporals que es van fer injustificadament. També posa el focus en la situació contractual de l'exdirector del centre, Òscar Ros

Aquest dilluns els explicàvem algunes de les observacions que feia la Sindicatura de Comptes a l'Hospital Sant Joan de Reus al voltant de la gestió durant l'exercici del 2018. Entre altres, els diners que es van cobrar de l'Hospital de Móra per salvar una causa de dissolució, que la sindicatura considerava injustificats, així com també la relació de serveis sense contractes que van suposar milions d'euros de despesa. L'informe, però, també posa el dit a la nafra de l'Hospital pel que fa a la contractació de personal.

L'informe, de 90 pàgines, aborda una vintena llarga d'observacions al voltant de qüestions que consideren que no s'han fet del tot bé. A més del que els explicàvem aquest dilluns, l'informe també posa la lupa en la contractació de personal a l'Hospital i la injustificada quantitat de contractes temporals existents durant el 2018. Segons l'informe, més de 1.270 contractes temporals no justificats a uns 653 treballadors. 

Segons l'informe, "els expedients de contractacions laborals temporals, excepte els que són per substitució, en els quals queda acreditada la urgència, no tenen motivació de la necessitat urgent i inajornable de fer aquest tipus de contractacions ni la impossibilitat d'atendre-la amb els recursos existents. Per tot plegat, l'informe assegura que es vulnera la llei de pressupostos generals de l'Estat del 2018". 

La gestió de la figura del director

A més, però, la Sindicatura de Comptes també posa el focus en la figura del director del centre en aquells moments, Òscar Ros, que exercia funcions de direcció sense tenir contracte en vigor. Una situació que es va allargar durant pràcticament mig any. A més, la figura de director, que durant el 2018 van ostentar Ros i també Mateu Huguet, cobrava incentius per valor de 20.000 i 15.000 euros per funcions addicionals en altres empreses del grup salut que contravenien un acord de ple del propi ajuntament i que en cap cas es va repercutir econòmicament en aquestes empreses.

Paraules clau:

Notícies relacionades