Back to top

La visió més econòmica de la tornada a l'escola

Cada vegada són més les escoles que potencien campanyes de reutilització de llibres i material escolar, per tal que la tornada a l'escola no suposi un sobreesforç econòmic per a les famílies.
cost mitjà per estudiant

Segons un estudi de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, la tornada a les escoles aquest 2019 ha costat el doble que fa 9 anys.

Concretament, i segons aquest estudi, l'any 2000, els costos per estudiant rondaven els 216 euros, mentre que enguany s'han situat al voltant dels 430 euros.

No obstant això, hi ha famílies que no coincideixen amb l'estudi de l'OCU. Aquest és el cas de la Meritxell i l'Eugeni, una mare i un pare reusencs que asseguren que el cost final, avui dia, és igual o fins i tot inferior al de fa 10 anys.

Malgrat que no totes les escoles són iguals, sí que és veritat que ja són moltes les que se n'adonen del sobreesforç econòmic que suposa per a les famílies la tornada a les escoles. Per aquest motiu, algunes d'elles, com és el cas de l'escola Montsant de Reus, promouen diferents campanyes de reutilització de llibres i material escolar. 

Paraules clau: