Back to top

L'aigua de les platges de la demarcació de Tarragona, la millor de tot Catalunya

Durant aquest estiu s’han fet un total de nou campanyes de control programat  en 255 zones de bany costaneres,

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha celebrat aquest dimarts la comissió de platges per avaluar la campanya de control de les aigües de bany litorals de Catalunya, que s’ha dut a terme entre l’1 de juny i el 24 de setembre.

En la sessió, que ha comptat amb l’assistència i participació de més de 100 persones, entre elles representats de 50 ajuntaments costaners i altres administracions amb competències en el litoral, s’han presentat els resultats d’aquest estiu i s’han analitzat els temes més rellevants com són la vigilància de les proliferacions de fitoplàncton i el seguiment de les  principals incidències que s’han registrat.

El 97,6% de les platges de la demarcació obté la classificació excel·lent 

En relació amb la qualitat sanitària de l’aigua de bany, el 90,4% de les zones de bany litorals ha obtingut la classificació de categoria excel·lent, mentre que el 8% ha obtingut la classicació de bona; l’1,2% suficient i el 0,4% (1 platja) la categoria d’insuficient. Per demarcacions, els resultats indiquen que en el litoral de la demarcació de Tarragona la proporció de platges amb categoria excel·lent ha estat del 97,6%, seguida del de Girona (prop del 93%) i Barcelona (80%).

platges catalunya

Durant aquest estiu s’han fet un total de nou campanyes de control programat  en 255 zones de bany costaneres, tal i com determina la Directiva europea d’Aigües de Bany (Directiva 2006/7/CE), amb l’objectiu d’examinar la qualitat microbiològica de l’aigua i avaluar la presència dels indicadors microbiològics Escherichia coli i enterococs intestinals, que permeten determinar la salubritat de les aigües de bany i saber si pot haver contaminació fecal a l’aigua, com a conseqüència d’alguna alteració temporal de la qualitat habitual motivada, principalment, per pluges o alguna incidència puntual. Els controls analítics s’han fet als laboratoris del Departament de Salut de Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Més de 3.000 inspeccions i coordinació amb el món local

Durant la campanya de control d’enguany s'han analitzat més de 2.900 mostres, s'han fet més de 3.000 inspeccions ambientals i s'han enviat més de 1.000 trameses als ajuntaments costaners. En aquest sentit, en la comissió de platges d’aquest dimarts 26 s’ha destacat la bona coordinació amb els ajuntaments costaners a l’hora de detectar possibles incidències i actuar per  la seva possible resolució, i informar sobre l’estat de les platges mitjançant la xarxa telemàtica de platges en la que han col·laborat activament 61 municipis litorals (el 88%) durant la temporada de bany de 2021.

Pel que fa a la informació de l’estat de les platges, aquesta s’ha actualitzat diàriament durant tot l’estiu a través del portal PlatgesCat.

Paraules clau:

Notícies relacionades