Back to top

L'aigua no potable, el repte de l'aprofitament

L'Ajuntament de Reus, a través de la divisió de RSM Aigües de Reus, recicla les aigües no potables de la ciutat per a usos diversos, com per exemple la neteja. Des de fa anys que existeix un projecte de recuperació de pous i mines. D'aquí ha sorgit la recuperació de la bassa de Mas Iglesias.
L'aigua no potable, el repte de l'aprofitament

Utilitzar l'aigua no potable per al regadiu o la neteja de la ciutat. Aquests són alguns dels treballs que Aigües de Reus porta a terme des de fa anys per tal d'aprofitar al màxim els recursos hídrics de la ciutat. Una sèrie de treballs que des de l'Ajuntament de Reus han volgut recalcar per deixar constància del bon ús que es fa de l'aigua. 

Enguany Aigües de Reus té previst una important inversió de millora de la qualitat de l'aigua que s'obté dels pous de l'àrea de Bellissens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca.