Back to top

L'Ajuntament adjudica el centre aquàtic i de fitness a Duet Spa & Sport SLU

L'aportació de l'Ajuntament serà finalment de 700.000 euros

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 22 d'abril adjudicar el contracte de concessió d’obra per a la construcció i explotació del centre aquàtic i de fitness (CAIF) de Reus, a l’empresa Duet Spa & Sport SLU. El centre esportiu es construirà al costat del Pavelló Olímpic Municipal i comptarà amb un conjunt de piscines cobertes i espais complementaris per a la pràctica del fitness i d’activitats dirigides.

L’àmbit de l’actuació abasta un total de quasi 8.000m2, i una edificació d’un total construït de prop dels 5.000m. Serà un centre multidisciplinari i obert a totes les franges d’edat i condició física que podrà absorbir la xifra de 4.000 abonats.

Tindrà espais de recepció, vestuaris diferenciats segons els seus usuaris (abonats, personal propi de la instal·lació, etc.), vas principal, vas complementari, vas infantil i de lleure, zona termal, infermeria, sala de fitness, sala d’activitats dirigides, sala gran per activitats que aglutinin més usuaris, sala de gimnàstiques dolces per activitats que fan un treball més específic de cos i ment, sala de cycling, magatzem de material, o fins i tot alguns espais comercials, entre d’altres. També tindrà serveis complementaris com ludoteca infantil, consulta de fisioteràpia, nutrició, cura personal, quiosc i/o bar restaurant, deixant l’elecció dels serveis a oferir, entre les opcions previstes, al criteri del licitador.

El nou centre aquàtic i de fitness respon a un model de col·laboració público-privada, amb una oferta oberta a tots els públics i clarament diferenciada de les piscines convencionals, amb serveis associats a la tipologia de pràctiques esportives que es puguin dur a terme en aquests espais i més enllà de l’oci.

El projecte, recollit al Pla d'Acció Municipal Reus 2019-2023, vol donar resposta a la demanda de la ciutadania recollida a l'enquesta d’hàbits esportius de la ciutadania, de poder desenvolupar una activitat física i esportiva orientada a la salut i a la millora de qualitat de vida de les persones

L'adjudicatari del contracte haurà d’assumir les següents prestacions:

 • Redacció del projecte bàsic i executiu de les obres i instal·lacions.
 • Execució de les obres de construcció del complex esportiu, d’acord amb el projecte executiu elaborat pel concessionari i aprovat per l’Ajuntament.
 • Gestió i explotació del complex esportiu.
 • Conservació i manteniment de les instal·lacions.
 • Durant la vigència de la concessió, l’adequació, reforma i modernització de les instal·lacions per adaptar- les als requeriments funcionals i normatius per a la correcta i efectiva prestació del servei.
 • Les propostes dels licitadors també han d’incloure un programa social.

L'empresa adjudicatària ha millorat diversos imports i dades previstes en la licitació:

 • El termini d'execució de l'obra es fixa en 26 mesos (36 en la licitació)
 • El termini d'explotació serà de 30 anys (35 en la licitació)
 • L'aportació de l'Ajuntament serà de 700.000 euros (1,4 milions en la licitació)
 • El cànon anual es fixa en 25.000 euros (10.000 en la licitació)
 • L'aportació al programa social es fixa en el 2% dels ingressos (1% en la licitació)

Les superfícies previstes en l'oferta del futur adjudicatàri són:

 • Superfície destinada a fitness: 965m2
 • Superfície destinada a sales d’activitats i serveis esportius: 795m2
 • Superfície destinada a activitat esportiva a la coberta de l’edifici: 600m2
 • Superfície destinada a espai esportiu de jocs i urbanització: 1500m2
 • Places d’aparcament: 120 places

Paraules clau:

Notícies relacionades