Back to top

L'Ajuntament de Reus aprova la modificació de l'Ordenança de Civisme

El text final de la normativa municipal manté l’objectiu d’adaptar-se a les novetats normatives de mendicitat, la prohibició d’anar nu per la via pública, miccions dels animals i vehicles de mobilitat personal
patinet

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera definitiva aquest divendres 19 de juny la modificació de l’Ordenança de Civisme, una vegada estimades parcialment algunes de les al·legacions presentades en relació a la regulació de l'ús dels vehicles de mobilitat pesonal per la via pública.

El text final de la normativa municipal manté l’objectiu d’adaptar-se a les novetats normatives i reforçar la voluntat política de vetllar per la convivència a través d’una eina que s’ha demostrat efectiva per resoldre les situacions que puguin alterar-la.

Les novetats de l'ordenança entraran en vigor 15 dies després de la publicació de l'acord del plenari al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Els canvis, aprovats pel ple de l'Ajuntament el passat  29 de novembre, adeqüen el text a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a la pràctica de la mendicitat i a la prohibició d’anar nu per la via pública; i s’incorpora l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública.

Finalment, es concreta de manera expressa els vehicles de mobilitat personal com a elements de mobilitat que tenen prohibit circular per les voreres, a quest punt s'ha modificat novament aquest 19 de juny amb l'estimació parcial de l'al·legació presentada per una entitat.

Mendicitat

Atenent a que la sentència del TSJC no posa en qüestió la capacitat de regulació de l’Ajuntament, sinó que se centra en el fet que la regulació de la mendicitat requereix d’una major concreció, la nova redacció de l’ordenança prohibeix quan la manera com s’exerceix la mendicitat pot posar en qüestió la convivència a la via pública.

El text final especifica que «no es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers als vianants, o bé que obstaculitzi el lliure trànsit per les vies o espais públics, o que respongui a una estructura organitzada; tampoc es permet la mendicitat que es practiqui de forma directa o indirecta amb menors o persones amb discapacitat o acompanyant-se d’aquests, dins el conjunt del terme municipal.»

Prohibició d’anar nu per la via pública

D’acord a la sentència del TSJC, la regulació de la prohibició d’anar nu per la via pública també es concreta. En aquest sentit, es prohibeix «anar despullat/ada o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics, tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat.»

Miccions dels animals

La modificació de l’Ordenança de Civisme incorpora de forma més clara i precisa l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i incorporar així mateix, l’incompliment d’aquesta obligació com a infracció lleu. El redactat final inclou que «en cas que no es pugui evitar la micció d’aquests animals s’haurà de netejar immediatament amb aigua l’espai on s’ha produït la micció».

El text encara vigent es limitava a regular que les persones que passegen animals de companyia hauran d’evitar que els animals defequin a la via pública, i també que facin les seves miccions als espais públics o d’ús públic, i especialment a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. La recollida o neteja de les deposicions es limitava a les defecacions. El nou text ho aclareix i s’estén a les miccions.

Vehicles de mobilitat personal

Finalment, el nou text equipara els vehicles de mobilitat a les bicicletes com a elements de mobilitat que no poden circular per les voreres o altres espais destinats a ús dels vianants; i diferencia aquests d'altres elements com patins, monopatins o similars, que tampoc podran circular per la vorera a execpció que ho facin a pas de persona i sempre que no hi hagi un carril o via habilitada expressament.

En aquest sentit, la redacció final de l’article prohibeix «Salvant el que pugui disposar la normativa sobre trànsit i circulació de vehicles, circular en bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per les voreres o altres espais peatonals o zones destinades a l’ús de vianants.

Tampoc es permet circular amb patins, monopatins o altres aparells similars per les voreres o altres espais destinats a l’ús dels vianants, a excepció que ho facin a pas de persona, i sempre que no existeixi carril o via expressament habilitada amb aquesta finalitat i no siguin arrossegats per altres vehicles».

La prohibició ja quedava fixada en el text vigent en definir els VMP com a “similars” a patinets i bicicles; però amb el nou redactat es precisa de manera clara, donada la proliferació d’aquesta tipologia de vehicles a la ciutat.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades