Back to top

L'Ajuntament de Reus aprova el Pla de Millora Urbana de l’antiga Hispània

S'hi preveu la promoció d'habitatge amb protecció oficial i privat, un aparcament i un equipament públic i espais públics i comercials, entre altres.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus ha aprovat en la sessió del passat divendres 11 de desembre el Pla de Millora Urbana de l’antiga Hispània, promogut per l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis. L'aprovació, amb caràcter inicial, és el primer acord administratiu que pren l'Ajuntament en relació al projecte de transformació urbana de l'espai, on s'hi preveu la promoció d'habitatge amb protecció oficial i privat, un aparcament i un equipament públic i espais públics i comercials, entre altres.

Afectacions del Pla de Millora

El Pla de Millora Urbana afecta el solar que actualment ocupa una àrea de zona blava gestionada per la societat municipal, entre la riera d’Aragó, el raval de Sant Pere i el carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró.

La Junta de Govern ha aprovat el Pla de Millora Urbana del sector, així com el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació bàsica. Les dues aprovacions se sotmetran a informació pública per un termini d’un mes, perquè s’hi puguin formular al·legacions.

Marina Berasategui, regidora d'Urbanisme i Mobilitat i presidenta de Reus Mobilitat i Serveis, afirma: “Engeguem un projecte transcendent per la transformació urbana d'una zona de la ciutat que fa anys que s'hauria d'haver resolt. I ho fem amb una aposta clara pels usos cívics, amb reserva d'espais per a un equipament i un aparcament municipals, espais lliures oberts a la ciutadania i, sobretot, promoció d'habitatges amb protecció pública”.

Teresa Pallarès, regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge, afegeix: “La transformació urbana de l'antiga Hispània és un dels projectes més destacats de la política del Govern de Reus per a la promoció d'habitatge social a la ciutat. Un projecte recollit al Pla d'Acció Municipal que definim i impulsem amb la col·laboració de les empreses del sector".

Proposta de transformació urbana 

  • Aparcament. El subsòl de tot l'àmbit es destinarà a aparcament públic: la previsió és un pàrquing subterrani de tres plantes, d’aproximadament 400 places, que s’integraria a la xarxa municipal. Els accessos se situen a la riera de Miró i al carrer d'Arnavat i Vilaró.
  • Equipament. En planta baixa, es fa una reserva d'un espai d'uns 1.000m2, destinat a equipament, del qual l'Ajuntament encara està analitzant-ne l'us definitiu.
  • Comerç. També en planta baixa, es reserven uns 700m2 destinats a locals comercials.
  • Espais lliures. La proposta inicial dibuixa un gran espai lliure d'uns 2.400m2, que s'obre entre el carrer de l'Àngel i la riera d'Aragó, i que el projecte d'urbanització en definirà la configuració definitiva.
  • Habitatge. L'habitatge s'emplaça en les plantes 1a, 2a, 3a i 4a del projecte. El 30% del sostre residencial es destina a habitatge amb protecció oficial. 35 habitatges que s'emplacen a la façana de l'edifici que limita amb el carrer d'Arnavat i Vilaró. L'habitatge lliure representa el 70% del sostre residencial. Preveiem inicialment 45 habitatges, amb façana al gran espai lliure i el carrer de l'Àngel.

Consultes preliminars

Reus Mobilitat i Transport manté obertes les consultes preliminars amb l’objectiu de contactar amb les empreses interessades en prendre part en els procediments de licitació per impulsar el projecte que inclou la construcció d'un mínim de 35 habitatges amb protecció oficial a l'antiga Hispània.

La consulta preliminar té l’objectiu de determinar l'interès del mercat en la promoció, construcció, gestió i explotació d’aquesta tipologia d’habitatges, i en quines condicions. La proposta inicial preveu construir 35 habitatges amb protecció pública i 45 de lliure; destinant el 30% de la superfície residencial a HPO. Les consultes preliminars han de servir també per conèixer l'interès del sector en ampliar la xifra d'habitatge protegit prevista inicialment.

Les qüestions a consultar són: el grau de disponibilitat i interès en participar en la licitació del projecte; alternatives a la proposta del projecte; i el plantejament d’altres aportacions que resultin d’interès pel projecte. El termini inicial serà de 60 dies a comptar des de la publicació de l’anunci, el passat dimecres 28 d'octubre.

Paraules clau:

Notícies relacionades