Back to top

L’Ajuntament de Reus contracta deu persones més amb plans d’ocupació

Les persones contractades, totes a jornada completa, desenvolupen tasques donant suport en diversos departaments municipals.

L’Ajuntament de Reus ha contractat a principis de febrer deu persones més arran de la concessió de la subvenció del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, desenvolupen tasques donant suport en diversos departaments municipals en l’àmbit de Serveis a les Persones, Organització i Serveis Interns i Serveis Generals. Entre finals del 2020 i principis del 2021, l’Ajuntament de Reus ha rebut subvencions per poder contractar un total de 50 persones, amb diversos plans d’ocupació.

En el cas del programa Treball i Formació, el SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 12 mesos a jornada completa, així com les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

Dues línies de programa

Línia DONA: Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni d’ajuts o a dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, víctimes de violència de gènere. En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 9 contractes de 12 mesos.

Línia COOR: Per a les accions de coordinació i suport tècnic, seran subvencionables les hores destinades a aquesta acció. En aquesta línia, l’Ajuntament ha realitzat 1 contracte de 12 mesos.

Programa Joves en pràctiques

D’altra banda, a finals del 2020 es va contractar una persona en el marc del programa Joves en pràctiques. Aquest programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu està destinat a la contractació de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys en situació d’atur.

La persona contractada desenvolupa, durant 6 mesos a jornada completa, tasques donant suport al departament municipal de l’àmbit de Serveis d’Organització i Serveis Interns.

Altres plans d’ocupació

Al mes de febrer de 2021 s’han incorporat les 10 persones en situació d’atur contractades en el marc de la convocatòria del Pla d’ocupació local per l’any 2020. Les persones contractades desenvolupen tasques de suport a les Brigades municipals durant 12 mesos a jornada completa.

A finals de 2020 també es van incorporar 9 persones en el marc del programa reactivació ocupacional del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19. Les persones contractades, totes a jornada completa, desenvolupen tasques donant suport en diversos departaments municipals en l’àmbit de Serveis territorials, Organització i Serveis Interns i Serveis Generals. La Diputació de Tarragona subvenciona aquests contractes de treball d’una durada de 6 mesos a jornada completa

Finalment, l’Ajuntament de Reus va contractar a principis de novembre del 2020 a 20 persones en el marc del programa Treball i Formació, que va obrir una convocatòria extraordinària per l’any 2020 per fer front a la COVID-19. En aquest cas, el SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 9 mesos a jornada completa.

Paraules clau:

Notícies relacionades