Back to top

L'Ajuntament de Reus recull idees dels futurs usuaris del Parc del Lliscament

L'objectiu de la reunió ha estat conèixer la seva opinió, recollir els seus suggeriments i poder orientar el projecte.

L'Ajuntament de Reus i l’equip redactor del projecte executiu de construcció del futur Parc del Lliscament, l’estudi SCOB arquitectura i paisatge SLP, han presentat a un grup de joves usuaris de l’actual skate parc la proposta de contingut de la zona patinable. L'objectiu de la reunió ha estat conèixer la seva opinió, recollir els seus suggeriments i poder orientar el projecte de manera que encaixi en el plantejament general de l’encàrrec de redacció.

En la reunió en que van intervenir tècnics de la regidoria d’Esports, de l’àrea d’Urbanisme i de Joventut, a més de l’equip redactor. Els joves participants van aportar la seva visió i de manera dialogada amb l’equip redactor van explicar les tendències i orientació actual dels usuaris i la visió de futur per incloure elements de polivalència i de diferents graus de dificultat.

L’equip redactor avaluarà les propostes i incorporarà aquelles que s’ajustin als criteris constructius, pressupostaris, normatius i de seguretat. Està previst fer una segona sessió de retorn amb els joves per tal de procedir a la redacció final del projecte i sotmetre'l a l’aprovació definitiva per part de l'Ajuntament.

Projecte del nou skateparc

L’Ajuntament de Reus va adjudicat a SCOB arquitectura i paisatge SLP el contracte per a la redacció del projecte executiu del futur parc de lliscament de la ciutat. El document ha de plantejar el redisseny i ampliació de l’actual skateparc del parc dels Capellans i, alhora, ha de proposar un estudi previ per a la reordenació dels espais adjacents al futur parc del lliscament: el Parc dels Capellans, les piscines municipals a l’aire lliure, el Parc de la Festa, les actuals instal·lacions de petanca i la zona d’elements esportius. El pressupost d’adjudicació del contracte és de 25.167 euros.

skatepark

El projecte executiu del parc del lliscament haurà de definir la remodelació de l’actual skatepark, del qual es preveu conservar el quarter pipe actual, i ampliar-lo amb una zona de «pools», i altres elements i espais esportius complementaris al cantó nord de la pista actual.

Igualment, es preveu traslladar la zona de la petanca i de la pista esportiva actuals a l’entorn del parc de la Festa; i crear una nova zona d’aparcament arbrada per a vehicles a la part nord de l’àmbit.

L’estudi del parc de la Festa haurà de preveure zones per a activitats festives culturals i musicals, on s’hi puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les Barraques de la Festa Major amb aforament màxim de 12.000 i 15.000 persones, concerts i espectacles musicals amb aforament entre 5.000 i 8.000 persones, fires com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments d’unes 5.000 persones.

Igualment, en relació al parc dels Capellans i les piscines, l’estudi previ també haurà de preveure incorporar una zona de petanca i un correcan.

Paraules clau:

Notícies relacionades