Back to top

L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb la FAVR

El conveni entre l'Ajuntament de Reus i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus té una durada de dos anys prorrogables a dos més.

L'Alcalde de Reus, Carles Pellicer i el president de la Federació de Veïns de Reus, Marcos Massó, han signat aquest dijous al matí un conveni marc que estableix la col·laboració mútua entre el consistori i l'entitat veïnal per al treball i realització de projectes conjunts entre l'Ajuntament i els veïns.

L'acte ha tingut lloc al Palau Municipal on l'Alcalde ha destacat "la importància d'establir aquestes eines de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, ja que per l'Ajuntament les associacions de veïns de la ciutat esdevenen un pilar fonamental en el seu desenvolupament atès que el treball conjunt contribueix a la millora de cadascun dels barris i, per tant, de la ciutat en general".

Compromisos del conveni

El conveni marc estableix una sèrie de compromisos als quals s'han adherit totes les àrees en les que està organitzada l'Ajuntament: Serveis Generals, Serveis Econòmics, Serveis Territorial i Serveis Personals. Es considera de gran utilitat i interès social treballar de manera conjunta des de tots els àmbits d'actuació municipal i podrà anar acompanyat posterio rment a la signatura  de diferents annexos anuals amb les regidories que ho considerin necessari o per la seva dinàmica de treball territorial així ho considerin, com és el cas manifestat de la Regidoria de Benestar Social i de Relacions Cíviques.

Els compromisos del conveni es concreten en :

  • Promoure activament la xarxa associativa, tal i com queda especificat en el Capítol II del Reglament de Participació Ciutadana
  • Informar dels assumptes municipals amb l'establiment de canals de comunicació
  • Compromís d'un treball conjunt  amb els diferents àmbits d'actuació municipal, mantenim una reunió de peridiocitat mínima anual.
  • Una interlocució en tot moment de l'entitat vers a l'Ajuntament amb la Regidoria competent en l'àmbit de les Relacions Cívique
  • Una subvenció anual per a la realització de les despeses generals i les activitats que realitzin, en el marc de les noves línies de relació amb l'Ajuntament, serà concretada en una addenda amb la Regidoria de Relacions Cíviques que es signarà la propera setmana
  • Disposar d'un conveni d'utilització d'un espai de gestió municipal per a la realtizació de les seves activitat

El conveni té una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2022, i podrà ser prorrogat per un màxim de dos anys.


kia

 

Paraules clau:

Notícies relacionades