Back to top

L’Assemblea del Consorci d’Aigües de Tarragona aprova el pressupost per a l’any 2021

Per setè any consecutiu baixa la tarifa mitjana de consum (situada en 0,5243 €/m3) en un 3,34%.

Aquest dimarts 20 d’octubre a les 13 hores, ha tingut lloc l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Una Assemblea que s’ha celebrat telemàticament tenint en compte les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

A l’Assemblea d’aquest mes d’octubre s’han aprovat els pressupostos de 2021 per un import total de 38.538.850 €.

En aquest sentit, la inversió global és de prop de 15 milions d’euros i els projectes més rellevants són els següents: la construcció d’un dipòsit regulador ubicat a la urbanització Coto del Rei (El Vendrell) per millorar la capacitat regulació i millora de la garantia de subministrament al subsistema del Tarragonès i Baix Penedès, xifrat en 4,1M€. D’altra banda, millores en seguretat física i lògica de les instal·lacions del CAT així com el soterrament de diferents trams aeris de la conducció per un valor de 7,2M€, i per últim millores en qualitat de l’aigua a través d’un projecte per minimitzar els riscos microbiològics que es puguin produir en el procés de potabilització a través de la irradiació de l’aigua amb llum ultraviolada, un projecte de 3,6M€.

Encara en relació amb els pressupostos, el preu de 0,5243€m3 de la tarifa mitjana d’aigua consumida s’estructura d’acord amb els següents percentatges de les tres partides que conformen el pressupost: el 48% correspon a les despeses d’explotació (fixes + variables), el 38%  és dels cànons (cànon de derivació i cànon de regants, estipulats a la Llei 18/81). Cal recordar que la tarifa varia en relació a cada consorciat en funció de diversos aspectes com són el consum, l’estacionalitat de la dotació i l’antiguitat.

D’altra banda, l’Assemblea també ha servit per informar de la signatura d’un conveni el passat 13 d’agost amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per fer arribar l’aigua del CAT al municipi, a través d’un nou ramal que connectarà les instal·lacions existents del Consorci a Montblanc fins el dipòsit de l’Espluga de Francolí.

Finalment, l’Assemblea General també ha estat informada de l’actualització del Codi Ètic i de Conducta del CAT. Un document que resulta d’aplicació a tot el personal del CAT, als seus Consorciats, al Consell d’Administració com també a les entitats proveïdores, col·laboradores i contractistes amb les que treballa.

Paraules clau:

Notícies relacionades