Back to top

Les bonificacions fiscals beneficien 13.500 persones a Reus

El 2022, l'Ajuntament de Reus va deixar de recaptar 1,6M d'euros en bonificacions fiscals.

13.500 persones s'han beneficiat aquest 2022 de les bonificacions fiscals, a Reus. Això suposa un total d'1,6M d'euros que l'Ajuntament ha deixat de recaptar aquest darrer any. Una quantitat que queda en 5,6M d'euros si comptem el total de bonificacions fiscals entre 2019 i 2022

Si fem una aproximació de la mitjana per usuari, parlem de 118€ que s'estalvien els contribuents, a l'any. Uns contribuents que, enguany no veuran incrementades les ordenances fiscals, però que sí que han vist com els apujaven els impostos al llarg del mandat.

Aquests més de cinc milions i mig, des del 2019, es desglossen en diversos tipus de bonificacions fiscals

  • Impost sobre Béns Immobles: 763.014,53
  • Impost sobre els vehicles de tracció mecànica: 654.848,16 euros
  • Impost d’Activitats Econòmiques: 127.074,62 euros.
  • Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: 46.099,62 euros.
  • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: 16.628,26 euros.

De la mateixa manera que s'ha produït un creixement del 33% pel que fa a la quantitat econòmica que suposen aquestes bonificacions, també en aquests quatre anys s'ha incrementat el nombre, que a hores d'ara està en 23 tipus de bonificacions diferents

Paraules clau:

Notícies relacionades