Back to top

Les mesures pels llogaters en crisi "es queden curtes"

L’aturada laboral per la pandèmia ha convertit en vulnerables moltes famílies que estan tenint veritables problemes per fer front als pagaments habituals. Per ajudar els llogaters, el Consell de Ministres ha aprovat un decret que, des de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona es considera que és insuficient.
ajuts pels llogaters

Encara és aviat per saber quants llogaters afectats per la crisi del coronavirus s’acolliran a les mesures urgents del nou reial decret que va entrar en vigor el passat 2 d’abril.

Les mesures, que només fan referència als domicilis habituals i que són aplicables als llogaters que han perdut gran part dels ingressos pel coronavirus, contemplen moratòries en els pagaments o la seva condonació total o parcial, però això implica que sigui el propietari el que assumeixi l’embat econòmic, en comptes dels pressupostos de l’Estat, com defensa el gestor de la Propietat Urbana de Tarragona, Héctor Ruana, que hauria de ser.    

Diferències entre petits i grans propietaris

Pel que fa als arrendadors, es divideixen en petits propietaris, els que tenen fins a 10 immobles, i els grans propietaris, la resta. En el cas dels petits propietaris, si el llogater ho sol·licita hi ha d’haver una negociació i acord, tot i que el propietari no està obligat a acceptar cap tipus de moratòria o condonació del lloguer. Si l’acord no arriba, el llogater podrà accedir a ajuts directes regulats pel Reial decret o a microcrèdits de l’ICO. En el cas dels grans propietaris, el llogater pot sol·licitar la reducció del 50% de la renda durant l’estat d’alarma i fins els 4 mesos següents, o una moratòria en el pagament de la renda a retornar prorratejadament fins els següents 3 anys o mentre duri el contracte si és inferior a 3 anys.

El decret també contempla pròrrogues dels contractes que s’extingeixen en estat d’alarma o els següents dos mesos i la suspensió de desnonaments. Podeu trobar més detalls del decret en aquest enllaç.

"El decret existeix per la manca de polítiques socials en habitatge"

En aquest context, el sindicat de llogaters ha impulsat una campanya que insta els llogaters a no pagar les mensualitats; una mesura que, segons la Propietat Urbana, és “inacceptable” si es fa de forma unilateral. Sí que s’ha constatat un increment d’impagament en les rendes, però segons la Propietat Urbana, no se sap quina part es deu a secundar la vaga i quina a la delicada situació en què vivim.

canalreus a telegram

Paraules clau:

Notícies relacionades