Back to top

Les obres del pont del barri Gaudí duraran quatre mesos

L'actuació, que comportarà afectacions al trànsit, millorarà la il·luminació, reduirà sorolls i millorarà la seguretat de trànsit de vianants i bicicletes

L'Ajuntament de Reus inicia aquesta setmana els treballs de millora del pont sota de la via del tren que dona accés al barri Gaudí. L'actuació comportarà afectacions al trànsit, ja que caldrà tallar completament la circulació de vehicles, i únicament es permetrà el pas de vianants. El projecte que s'executa millorarà la il·luminació, reduirà sorolls i millorarà la seguretat de trànsit de vianants i bicicletes.

El contracte d'obres està adjudicat a Construccions Vinaixa per un import de 492.590,50 euros. L'obra és finançada amb ajuts del PAM de la Diputació de Tarragona (279.529,14 euros) i fons Next Generation de la Unió Europea. El contracte fixa un termini de 4 mesos d'execució de les obres.

El projecte ha estat validat per Adif, titular del pas inferior, pas previ per tal que l'Ajuntament hagi pogut licitar el contracte d'obres. L'actuació municipal es farà en paral·lel a les obres d'impermeabilització del pont, que executarà Adif.

Mobilitat sostenible

El projecte defineix una secció transversal del pas inferior de 12 m d’amplada i la distribució d'usos previstos en el projecte són:

  • Vorera per a vianants: Es preveu una única vorera pels dos sentits pels vianants de 2,65 m. Entre la calçada i la vorera de vianants s’instal·larà una barana metàl·lica d'1,30 m d’alçada. Els dos passos de vianants, un en cada costat del pas inferior, s’han elevat respecte de la calçada per fer més còmode i segur l'encreuament.
  • Carrils bici: S'han dissenyat dos carrils per bicicleta a banda i banda, d'1,5 m d'amplada cadascun. Entre el carril bicicleta i la calçada, s’instal·len elements separadors de polietilè.
  • Calçada: S'han previst dues calçades de 2,85 m; una per a cada sentit de la marxa. La velocitat màxima pels vehicles que circulin per la calçada és de 30 km/h. s’han instal·lat reductors de velocitat al punt central del pas inferior per assegurar aquesta velocitat.

Menys soroll

Un dels problemes més incòmodes pels vianants, és el soroll provocat pels vehicles. Aquesta situació s’intenta millorar reduint la velocitat màxima de circulació i amb la instal·lació d’un revestiment acústic amb panells d'acer vitrificat fono-absorbents a les parets laterals, i uns panells transversals.

A les parets laterals es col·locarà a 2,5 m de terra i fins a tocar al sostre material fono-absorbent de 2 m d'altura al llarg de tot el túnel. Al llarg del recorregut del túnel i per sobre dels laterals també es col·locaran panells de fibra absorbents suspesos de sostre. Aquests panells estaran pintats amb els colors que l'arquitecte Ricard Bofill va dissenyar els blocs del Barri Gaudí.

Més llum

pont barri gaudi

Es renova tota la il·luminació del pas, incorporant cinc projectors led a les bigues del túnel. També es preveu la instal·lació de 36 punts de llum de tipus led fixats amb suports a la paret per sota dels panells fono-absorbents.

Finalment, també es preveu la instal·lació de punts de llum a les dues entrades del pas sota les vies a fi que il·luminin les voreres, evitant l’enlluernament als vehicles de calçada, fins i tot amb la col·locació als projectors d'orelleres per evitar el possible enlluernament.

Next Generation

El Pla Next Generation EU (NHEU) o Pla de recuperació de la Unió Europea és un instrument excepcional de recuperació temporal dotat amb 750.000 milions d’euros que es proposa ajudar els estats membres a superar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i transformar les seves economies en clau de futur.

Es nodreix de fons bàsicament a través de dos grans instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU. Aquests instruments s’afegeixen als recursos ja previstos al pressupost de la Unió Europea, com els fons de cohesió.

El MRR posa a disposició dels 27 països de la Unió Europea 672.500 milions d’euros, que es distribueixen d’acord amb el pla nacional que cada estat ha presentat, i que ha estat aprovat pel Consell de la UE. En el cas de l’estat espanyol, el 13 de juliol de 2021 el Consell de la UE va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, que compta amb un pressupost de 69.528.050 milions d’euros.

Paraules clau:

Notícies relacionades