Back to top

Les tutories redueixen la xifra de baixes en el primer curs a la URV

Concretament, des del curs 2018-2019, l'abandonament a primer curs ha caigut 5,6 punts percentuals.

La Universitat Rovira i Virgili comença el 2024 celebrant que, respecte als darrers cursos, el nombre d'estudiants de grau que abandonen els estudis a primer curs s'ha reduït. La mateixa institució va posar en marxa un protocol, fa uns anys, per prevenir l'abandonament, posant èmfasi en les tutories entre alumnat i professorat.

Des del curs 2018-19, l’abandonament a primer curs s’ha reduït 5,6 punts percentuals. Les tutories, per prevenir aquest desinterès, han augmentat 26,3 punts. A través del protocol es detecta els estudiants amb baix rendiment acadèmic, és a dir, que han aprovat menys de dotze crèdits, i se’ls fa una tutoria en acabar el primer quadrimestre per conèixer les causes, orientar-los o ajudar-los. 

El curs passat, dels 376 estudiants detectats en risc d’abandonament, el 59% van fer la tutoria, i d’aquests, el 65% es matricula de nou, majoritàriament en la mateixa titulació. En canvi, dels que no fan la tutoria, són el 40% els que es matriculen a la URV.

Els motius de l'abandonament

També s’han estudiat els motius que porten els estudiants a deixar els estudis, i aflora com a motiu principal que no els agrada la titulació que han escollit, en un 37%. En una proporció molt menor, de l’1%, hi ha els motius econòmics, als quals cal sumar el 18% de falta de conciliació laboral i familiar. D'altra banda, un 19% afirmen que tenen dificultats acadèmiques.

Les carreres amb més baixes

Entre homes i dones s’observa una lleugera diferència: ells són, de mitjana en tots els cursos, els que més abandonen. I per branques d’ensenyament, la URV segueix la tendència global del sistema català: els estudis d’Humanitats, Enginyeries i Arquitectura són els que tenen abandonaments més elevats.

Paraules clau:

Notícies relacionades