Back to top

L'Hospital de Reus rep l’acreditació “Hospital Actiu: Hospital Segur”

L’atorga el Sistema Español de Notificaciones en Seguridad en Anestesiología y Reanimación  (SENSAR) als centres que apliquen mesures que contribueixen activament a preservar la seguretat dels pacients  

El Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l’acreditació  “Hospital Actiu: Hospital Segur”, que atorga el Sistema Español de Notificaciones en Seguridad en  Anestesiología y Reanimación (SENSAR), per la contribució que fa el centre a la seguretat dels pacients  amb accions com la notificació i l’anàlisi d'incidents de seguretat en Anestesiologia i Reanimació, així com  la implantació de mesures de millora per a la seguretat del pacient en el bloc quirúrgic.

Per a la Dra. Pilar  Sala, directora del Servei d’Anestesiologia i Reanimació “haver obtingut aquesta acreditació és un orgull  per al nostre Servei, ja que tot i les dificultats extraordinàries que ha suposat la pandèmia per la COVID 19 hem continuat treballant intensament per garantir la seguretat del pacient quirúrgic. Aquesta  acreditació és un reconeixement a la feina que es fa des del grup de treball de seguretat del pacient,  coordinat per la Dra. Isabel Tello i la Dra. Mireia Duart, i que garanteix la recollida d’incidents i la seva  anàlisi, així com la implantació de mesures correctores. El treball d’aquest grup contribueix a crear una  xarxa de seguretat del pacient en l’àmbit perioperatori”. 

SENSAR

SENSAR, associació científica sense ànim de lucre, té per objectiu la promoció de la seguretat del  pacient en l'àmbit de l'anestèsia, el pacient crític i el tractament del dolor i disposa d’un sistema de  notificació i anàlisi d'incidents per a la seguretat del pacient a través del qual recull incidents de tots els  hospitals adscrits a l’organització de manera anònima, confidencial i no punitiva. Aquest sistema permet  detectar els incidents adversos que es puguin produir per tal de poder-los esmenar i evitar que es  repeteixin.  

Una vegada es notifica un incident, aquest és analitzat per un grup d’experts del mateix hospital, i alhora  és compartit amb la resta de centres de SENSAR, per tal de poder desenvolupar alertes i aplicar  propostes de millora de forma conjunta.  

Amb aquesta acreditació, SENSAR reconeix aquells centres que, com l’Hospital Sant Joan, contribueixen  activament a la seguretat de pacients i serveixen de model per a d’altres hospitals.
 

Paraules clau:

Notícies relacionades