Back to top

Liciten la primera fase de la reurbanització de la plaça del Víctor de Reus

El projecte, que té amb un pressupost de licitació de 765.600 euros, defineix la plaça del Víctor com un element articulador i com a punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant aquest dijous, 8 de setembre la licitació del contracte d'obres de la primera fase d'urbanització de la plaça del Víctor i entorn. El contracte surt amb un pressupost de licitació de 765.654,22 euros (IVA inclòs).

El projecte, redactat per l’estudi d’arquitectura Batlle i Roig, defineix la plaça del Víctor com un element articulador i com a punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal.

L’àmbit d’actuació del projecte es divideix en dues fases, que s’executaran separadament.

  1. La primera inclou la plaça del Víctor i trams dels carrers Ample, Miró i Santa Helena (que ara surt a licitació).
  2. La segona inclou la connexió amb el futur Centre Cívic Gregal, a través del carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell i la connexió amb la plaça del Pintor Ferré Revascall (objecte d’una futura licitació).

El projecte avança en la voluntat transformadora tant pel que fa a la mobilitat com a l'ordenació de l'espai públic, la millora de la connectivitat o la integració de l'espai. Les solucions constructives van en concordança amb les de les futures fases del projecte de pacificació del carrer Ample. L’estratègia es concreta en diferents objectius:

  • Millorar la qualitat ambiental i paisatgística mitjançant la preservació de la vegetació existent i la introducció de noves espècies i zones verdes.
  • Introducció de noves solucions de drenatge sostenible.
  • Potenciar la diversitat d’usos i usuaris per evitar situacions d’incivisme.
  • Millorar l’accés amb la part posterior de la plaça.
  • Posar en relleu el patrimoni cultural i històric associat.
  • Potenciar l’ús de les noves tecnologies dins del projecte Reus Smart City.

Plaça del Víctor i carrer Ample

En aquest àmbit s’empra com a material principal el granit en la zona central al voltant de la font de Neptú com a punt central i diferencial, mentre que en la resta de l’àmbit s’empra un paviment de llambordes de formigó, el mateix amb què s’està pavimentant la resta del barri per assegurar així la integració en el conjunt.

Tot l’àmbit canvia la seva secció i passa a plataforma única per tal de donar al vianant més espai i protagonisme. Es manté la cota actual de la plaça i se soluciona el desnivell entre el centre i la façana sud-est mitjançant un banc de granit vorejat per graons a una banda i un tram en pendent a l’altre.

Per tal de solucionar els problemes actuals de comunicació amb la part posterior de la plaça es proposa l’enderroc parcial de la jardinera de la pèrgola per obrir un pas així com una reencaix dels accessos a la zona de la pèrgola. El projecte també reordena l’espai generant diversos punts d’estada repartits per tot l’àmbit, afavorint així l’ús de la plaça en diverses maneres i evitant la concentració de les zones de seure exclusivament sota la pèrgola.

Finalment, es renova l’enllumenat de la plaça i la font de boca existent; i es preveu ampliar la jardineria existent.

Carrers adjacents

Els carrers de Miró i Santa Helena formen part del teixit intern del barri on ja s’han dut a terme nombroses operacions de reurbanització. El projecte adopta els criteris fixats per donar continuïtat: secció en plataforma única, calçada central per al trànsit de vehicles asfaltada, voreres laterals pavimentades amb llamborda de formigó, entre altres.

Igualment, la reforma dels carrers d’Alt de Sant Josep i de Castellvell (objecte d’una futura licitació) també seguiran els mateixos criteris aplicats als carrers de Miró i de Santa Helena.

Paraules clau:

Notícies relacionades