Back to top

L’Institut Baix Camp de Reus, tercer a Catalunya en aconseguir la certificació ISO 14001

Aquesta certificació s'atorga a través d’un auditoria on es verifica que l’organització controla les activitats que poden arribar a causar algun impacte sobre el medi ambient i el minimitza.

L’Institut Baix Camp ha aconseguit la certificació ISO 14001 de sistemes de gestió ambiental, convertint-se en el tercer centre educatiu de tot el territori català que obté aquest reconeixement. L’Institut Baix Camp va rebre l’any 2018 el distintiu d’Escola Verda per part de les conselleries d’educació i de Territori i sostenibilitat i aquest mes de novembre de 2020 l’empresa auditoria Applus va realitzar l’auditoria externa per assegurar i certificar la correcte i eficaç aplicació de les normes mediambientals en el Centre. El resultat va ser plenament satisfactori i se li va atorgar la corresponent certificació.

Escola Verda

En el Centre hi ha una comissió d’Escola Verda formada per membres de l’equip directiu, professorat i alumnat que vetlla per la difusió de les normes mediambientals i que proposa tot un seguit d’activitats d’ensenyament/aprenentatge per la seva consecució: activitats de formació d’alumnat i professorat a l’aula, conscienciació ecològica setmanal a través del Full Informatiu i la web i moltes altres iniciatives.

baix camp
Durant el dia es fa tot l’ús possible de la llum natural al centre

Objectius mediambientals dels dos darrers cursos escolars

  1. Promoure activitats d’ensenyament/aprenentatge en l’àmbit mediambiental (xerrades sobre reciclatge, accions zero waste, mercats d’intercanvi entre alumnes…)
  2. Complir amb la legislació vigent i d’altres requisits aplicables així com amb qualsevol compromís mediambiental que l’Institut pugui subscriure pel que fa referència a totes les activitats, instal·lacions, productes i serveis de l’Institut.
  3. Millorar contínuament en l'acompliment ambiental, energètic i de prevenció de riscos laborals optimitzant els recursos naturals, i intentant reduir al màxim possible el consum dels mateixos, sobre tot, minimitzant el consum de recursos energètics.
  4. Treballar amb proveïdors i contractistes que apliquin normes mediambientals i de seguretat coherents amb la nostra política.
  5. Utilitzar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions.
  6. Informar i promoure la conscienciació i sensibilització i l’autoreflexió a tots els membres de la Comunitat Educativa dels efectes que poden tenir les nostres accions en el medi ambient i per aconseguir el major grau deficiència en l'ús dels recursos naturals i energètics empleats, a través de mitjans com informacions setmanals per correu, cartelleria…

Creació d'una comissió de gestió mediambiental

Per altra banda s’ha creat una comissió de gestió mediambiental formada per professorat del Centre que vetlla per l’acompliment dels requisits legals que determina la norma per aconseguir objectius sostenibles que tinguin impacte tant en el propi centre educatiu com en la comunitat educativa en general. Un exemple d’aquestes activitats són: control operacional daspectes i impactes mediambientals, gestió sostenible dels residus del centre o treballar transversalment la sostenibilitat als diferents ensenyaments del centre.

reciclatge
Els alumnes de l’ESO col·laborant en netejar les platges després dels estralls de les riuades

Paraules clau:

Notícies relacionades