Back to top

L'Institut Domenech i Montaner, pioner en l'Itinerari Formatiu Específic

El projecte, dedicat a alumnes amb necessitats educatives especials, va aterrar a Reus fa cinc anys com a prova pilot i després que la primera promoció hagi acabat els seus estudis, els resultats han estat del tot exitosos.

Atendre a clients, embolicar regals o etiquetar roba són algunes de les activitats que els alumnes de l'Itinerari Formatiu Específic d'Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic podran aprendre a l'Institut Domenech i Montaner. L'IFE és un ensenyament professional adreçat a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb discapacitat intel•lectual lleu o moderada. 

Dels 8 centres de tot Catalunya que van fer la prova pilot, l'Institut reusenc ha estat el que ha obtingut millors resultats, aconseguint graduar a la primera promoció del curs enguany i despertant l'interès en els alumnes perquè continuïn la seva formació. 

Tres alumnes a la URV

La coordinadora del 'IFE al Domenech i Montaner, Maite Pàmies, ha destacat que tres alumnes han volgut continuar els seus estudis amb una carrera universitaria i actualment estan dins del projecte Inserlab, de la Universitat Rovira i Virgili, que els ajudarà a incorporar-se al món laboral  en un nivell més elevat.

L'objectiu d'aquest ensenyament és incrementar l'autonomia personal dels alumnes i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta. Noelia Pan, orientadora de la formació a l'institut reusenc ha assegurat que " volem treballar el tema de valors com la cooperació i treballar en equip perquè en un futur és el que es trobaran".

Pioner al Baix Camp

Actualment, només una trentena de centres de tot Catalunya ofereixen l'IFE i el Domenech i Montaner és l'únic centre que disposa d'aquest ensenyament al Baix Camp.


 

Paraules clau:

Notícies relacionades