Back to top

L'Institut Pere Mata destaca els beneficis del te verd

Villablanca demostra que el te verd millora el funcionament cognitiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Els resultats obren la porta al tractament farmacològic de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Usuari de Villablanca

Investigadors de la Unitat d'Investigació en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (UNIVIDD) de Fundació Villablanca han demostrat amb un assaig clínic que l’epigalocatequina gal·lat 3 (una substància activa present en el te verd) és segura i eficaç per millorar el funcionament cognitiu de les persones amb Síndrome X Fràgil.

L’estudi liderat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques en el que ha col·laborat Villablanca obre una nova porta cap al tractament farmacològic de les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que la Síndrome X Fràgil és una  de les síndromes genètiques heretables més comunes que produeixen discapacitat intel·lectual. Es caracteritza per un funcionament cognitiu significativament per sota de la mitjana poblacional que fa que l'aprenentatge i l'autonomia de la persona es vegin compromeses.

Inicialment, es van realitzar estudis preclínics amb ratolins modificats genèticament. Després dels resultats esperançadors obtinguts es va dissenyar un assaig amb persones adultes d’entre 18 i 55 anys, amb un grup experimental i un altre control a qui s’administrava un placebo per compte de te verd.

Els subjectes del grup experimental que prenien l'extracte de te verd van demostrar un millor funcionament cognitiu durant els tres mesos que va durar el tractament i tres mesos després de la seva finalització. Aquest fet obre noves perspectives per al tractament farmacològic de persones afectades per una discapacitat intel·lectual.

Els resultats de l'estudi han estat publicats a la revista Clinical Nutrition, que té un factor d'impacte de 5.496.

Villablanca,del Grup Pere Mata, és un centre de referència en l'atenció a la discapacitat intel·lectual i els trastorns del desenvolupament i compta amb una unitat d'investigació específica.