Back to top

En marxa les obres de consolidació i modernització de la Boca de la Mina

Les obres tenen un cost aproximat de 28.000 euros i es preveu que estigui finalitzades a mitjans de setembre

L'Ajuntament de Reus, a través d'Aigües de Reus, ha iniciat les obres de manteniment, consolidació i modernització de la Boca de la Mina, una vegada finalitzades les obres de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina. La Boca de la Mina és una construcció situada al capdamunt del passeig, està a un nivell inferior al del terreny i s'hi accedeix per unes escales de pedra. S'usa per a donar sortida a l'aigua de la Mina del Molí o de Monterols. Està protegida com a bé cultural d'interès local.

La Boca de la Mina 

L'indret va ser urbanitzat a finals de 1863, però no es va acabar fins al 1871, any que figura gravat en una pedra frontal. L'aigua passa a l'abast de la mà al llarg d'uns quants metres de rec descobert. Hi trobem diferenciades dues parts en el conjunt: al fons, una obertura ample amb una reixa de ferro on hi figura la data de 1922, que neix de pilars amb arestes remarcades, impostes, un arc de carpanell de tres punts i motllures. Hi ha un escut amb la rosa de Reus i una cornisa dentada. L'espai està vorejat de pedrissos.

Obres previes 

Les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina dutes a terme recentment han modificat la topografia del terreny, i just a la zona de la Boca de la Mina s'ha elevat la cota del paviment original. Com a conseqüència, el coronament del muret lateral de les escales ha quedat massa baix. El projecte que ara s'executa permetrà elevar la cota i instal·lar-hi en aquest mur de coronament empedrat, l'escultura de la "Venedora d'anissos" que l'Ajuntament ha encarregat a l'artista reusenca Mercè Bessó.

A més, s'aprofitarà la intervenció per a millorar les condicions d'aquest edifici d'interès local. Es repicaran els murs laterals de paredat i es restauraran, s'instal·larà una nova tanca vegetal amb jardinera d'acer corten i es pintaran els paraments malmesos.

Projecte 

Els treballs previstos en el projecte realitzat pels serveis d'Arquitectura de l'Ajuntament són els següents: Recrescut i recol·locació de les pedres de coronament del mur lateral; repicat i restauració dels murs laterals de paredat, instal·lació d'una tanca vegetal amb estructura i jardinera d'acer corten, repintat dels paraments de la Boca de la Mina. Finalment, una vegada es disposi l'estàtua de bronze, es col·locarà asseguda sobre el pedrís de coronament del mur lateral.

Les obres tenen un cost aproximat de 28.000 euros i es preveu que estigui finalitzades a mitjan mes de setembre.

Paraules clau:

Notícies relacionades