Back to top

En marxa l'oficina Tècnica de l'Avellana

L'organisme té per objectiu vetllar per la valorització d'aquest fruit sec típic del nostre territori i garantir el seu futur a través d'un Pla estratègic.

Millorar l'organització del sector per tal d'unificar les estratègies. Aquest és l'objectiu principal de l'Oficina Tècnica de l'Avellana, un organisme impulsat pel departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca i Coordinat pel Centre Tecnològic Eurecat. D'aquesta manera, es vol dinamitzar el sector i promoure aquest fruit sec a través diverses accions estratègiques.

Jaume Salvat, director de l'oficina Tècnica de l'Avellana ha destacat que és important "que els diferents actors puguin parlar cara a cara i plantejar els problemes que té cadascú i cadascú té l'empatia suficient per conèixer els problemes dels altres i per tant amb un sector que està molt organitzat és molt fàcil vehicular això amb la creació d'una Interprofessional de l'Avellana en la qual l'Oficina de l'Avellana l'hi ha de donar suport".

Aquesta Oficina Tècnica duu a terme sis grans accions estratègiques que suposen la creació d’un panell de tast, un pla d’acompanyament i millora empresarials, el foment de l’organització d’esdeveniments, el llançament de campanyes de foment del consum d’avellana, la promoció a les escoles i la millora de l’organització del sector.

Teresa Jordà, consellera d'Agricultura a la presentació de l'Oficina Tècnica de l'Avellana

En aquest sentit, la consellera Teresa Jordà ha reiterat que l'objectiu "no només situar l'avellana com un element de referent d'identitat territorial sinó que sigui capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat i evidentment que sigui una economia viva, que bategui".

L'oficina està formada per un equip multidisciplinari i treballarà de manera vinculada amb el sector per tal d'incrementar la presència del producte al territori, millorar-ne el coneixement i el consum i contribuir al manteniment del conreu, el paisatge i l'estructura social. A més, una altra de les seves tasques és oferir suport especialitzat a la innovació als petits productors i cooperatives per millorar-ne la competitivitat i proveir el mercat amb el millor producte amb una major eficàcia.

Entrevista

Parlem amb Pere Guinovart, coordinador de la Unió de Pagesos del Camp de Tarragona.

Paraules clau:

Notícies relacionades