Back to top

El Mas Totosaus serà rehabilitat com a espai administratiu

El projecte d’obres preveu un pressupost d'execució de 213.000,22 euros i es planteja rehabilitar l’edifici per adaptar-lo a les necessitats del nou ús tot mantenint al màxim l’essència original

L’Ajuntament de Reus ha tret a exposició pública el projecte  bàsic  i d’execució de la rehabilitació del Mas Totosaus de Reus per convertir-lo en un espai administratiu. El projecte d’obres preveu un pressupost d'execució de 213.000, 22 euros i  planteja rehabilitar l’edifici per adaptar-lo a les necessitats del nou ús tot mantenint al màxim l’essència original del Mas, que es considera un edifici amb un alt valor patrimonial. En cas que no es presentin al·legacions  durant el període d’exposició pública, fins al 20 de setembre, el projecte esdevindrà definitivament aprovat.

Intervencions 

L’actuació té la voluntat de restaurar l’edifici modernista tot adaptant-lo a les exigències actuals d’accessibilitat, salubritat, confort i seguretat, tot respectant la seva morfologia original i els seus elements amb més valor històric i patrimonial. Les modificacions més significatives es centren a garantir la seguretat estructural de l’edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions.

Un altre grup d’intervencions més suaus es centren en la rehabilitació funcional i la restauració del Mas. Aquestes actuacions consistiran en la impermeabilització de nou de la coberta, la rehabilitació i restauració dels paviments, les fusteries interiors i exteriors, les façanes, i els interiors, l’equipament amb nou mobiliari fix... etc.

La proposta conserva l’estructura de murs actuals i distribueix els nous usos en planta baixa adaptant-se a la mida i a la posició de les sales existents. Es conserva l’accés actual com a espai de porxo exterior on s’hi instal·larà una reixa metàl·lica per evitar intrusions;  la sala central es destinarà a espai polivalent i de reunions; les dues sales posteriors més al nord es destinaran a despatxos, i la saleta contigua al porxo d’accés en la façana sud es destinarà a magatzem.

Les úniques novetats, que comporten l’enderroc d’uns envans i uns armaris es produeixen a la façana oest, on s’hi situarà un nou bany adaptat, on hi havia l’antiga cuina, i un espai que es destinarà a la instal·lació d’una plataforma elevadora per facilitar l’accessibilitat de forma discreta sense haver de modificar la volumetria exterior. Pel que fa a la planta soterrània, com que compta amb finestres de ventilació a l‘exterior, s’aprofitarà per donar-li ús com a espai d’instal·lacions

Edifici modernista

El Mas Totosaus és un maset aïllat projectat l’any 1906 per l’arquitecte reusenc Pere Caselles per a “Doña Elvira Figueras, viuda de Totosaus”. Es tracta, doncs, d’un edifici modernista amb un alt interès històric i patrimonial que es troba en procés de catalogació per part de l’Ajuntament de Reus.

L’edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals, com als acabats superficials interiors i exteriors.

Paraules clau:

Notícies relacionades